Prolaktin, lågmol, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • PRL, lågmolekylärt
  • makroprolaktin
  • makroprolaktinemi
  • prolaktin, lågmolekylärt
Rapportnamn: S-Prolaktin, lågmol
Indikationer / kompletterande analyser:
Förhöjt S-Prolaktin där makroprolaktinemi misstänks.

Tilläggsinformation

Bakgrund och indikation
Prolaktin är ett polypeptidhormon som bildas i hypofysens framlob och styr utvecklingen av bröstkörtlarna under pubertet och graviditet samt mjölkproduktionen efter partus. Mätning av prolaktin utgör förstahandsval vid sekundär amenorré och galaktorré. Prolaktin är även av betydelse vid
infertilitetsutredningar och uppföljning av hypofystumörer.

Prolaktin kan förekomma i flera olika molekylära former i serum. Huvuddelen utgörs av monomert prolaktin, men prolaktin kan även cirkulera i större multimera komplex eller i komplex med immunoglobuliner så kallad makroprolaktin. Hos vissa patienter förekommer större delen av prolaktin som makroprolaktin, vilket
medbestäms vid analys av S-Prolaktin. Ett förhöjt S-Prolaktin kan således bero på antingen hyperprolaktinemi eller förekomst av makroprolaktin.

S-Prolaktin, lågmolekylärt
Analysen genomförs genom att först utföra en PEG-fällning där större prolaktinkomplex, inklusive makroprolaktin, avlägsnas. Kvar blir endast den lågmolekylära fraktionen där huvuddelen utgörs av monomert prolaktin. Denna fraktion mäts och besvaras med ett absolutvärde som S-Prolaktin, lågmol. Ett förhöjt S-Prolaktin, lågmolekylärt talar således för att äkta hyperprolaktinemi föreligger. Denna analys ersätter den tidigare analysen Makroprolaktin (från 2015-10-14), där prolaktin mättes både före och efter PEG-fällning.

Beställning och tolkning
Analysen beställs som S-Prolaktin, lågmol. Vänligen observera att Klinisk kemi inte automatiskt kommer att tillbeställa S-Prolaktin, lågmol, vid stegrade S-Prolaktin värden. Svar erhålls som ett absolutvärde i mIE/L av den lågmolekylära fraktionen av prolaktin. Mätvärdet bör tolkas i förhållande till referensintervall, där ett normalt värde antyder att hyperprolaktinemi inte föreligger.

Analysmetod
Metod: Manuell PEG-fällning av provet, därefter immunkemisk metod med elektrokemiluminiscens (sandwich-princip)
Analysfrekvens: 3 ggr i veckan under vardagar
2 (2)
Remiss och Provtagning
Remiss: Elektronisk remiss i Take-Care, alternativt konsultremiss.
Provtagning: Gelrör (gul propp). Pga dygnsrytmen hos prolaktin bör provtagning
för att avslöja hyperfunktion tidigast ske 3 timmar efter uppvaknandet.

Tabell – jämförelse mellan metoderna

​Makroprolaktin
(gammal analys)
​S-Prolaktin, lågmol
(ny analys)
​Analys av prolaktin vid PEGfällning​Före och efter​Endast efter
​Enhet​mIE/L​mIE/L
​Läkarbedömning​Ja​-
​Referensintervall för egen​-​Ja

Referenser:
Kit insert Roche: Prolactin II Ref 03203093190
Fahie-Wilson, M et al: Roche Elecsys Prolactin II assay: Reactivity with
Macroprolactin Compared with Eight Commercial Assays for Prolactin and
Determination of Monomeric Prolactin by Precipitation with Polyethylene Glycol.
Clin. Lab. 2007;53:485-492

Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Prov kan tas när som helst under dagen. Pga dygnsrytmen för prolaktin kan dock prover tagna inom 3h från uppvaknandet vara falskt förhöjda, vilket bör beaktas vid tolkning av provsvar. Ange alltid provtagningstid.
Det är också viktigt att patienten inte har stressat före provtagningen. Låt patienten sitta minst 15-20 minuter före provtagning.

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:

Enhet: mIE/L
Kvinnor (ej gravida):
<427

Män:
<279

Svarsrutiner:
Analys utförs 3 ggr /vecka under vardagar
Ackreditering:

​Nej