Leverfibros (FIB-4), Pt-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • FIB-4
  • Leverfibros
Rapportnamn: Pt-Leverfibros FIB-4
Akutföreskrifter:

 

 

 

Indikationer / kompletterande analyser:

FIB-4 är ett score som uppskattar sannolikheten för avancerad leverfibros (stadium 3-4 där 4 innebär levercirros) hos personer med känd eller misstänkt kronisk leversjukdom.

Låga värden kan med en hög sannolikhet utesluta förekomst av avancerad leverfibros, medan höga värden har en sämre träffsäkerhet för att bekräfta förekomst av avancerad leverfibros, varför ytterligare diagnostik behövs hos dessa.

Detta hjälpmedel är ett kompletterande instrument som inte ersätter klinisk bedömning.

Tilläggsinformation

Formeln för att beräkna FIB-4 (multiplikation med 60 för att konvertera till IU/L):

FIB-4= (ålder*(ASAT*60))/(TPK*√(ALAT*60))

Referenser för FIB-4:

https://svenskgastroenterologi.se/knowledge/fettleversjukdom-2020/

Hagström H, Talbäck M, Andreasson A, Walldius G, Hammar N. Ability of Noninvasive Scoring Systems to Identify Individuals in the Population at Risk for Severe Liver Disease. Gastroenterology. 2020 Jan;158(1):200-214. doi: 10.1053/j.gastro.2019.09.008. Epub 2019 Sep 26. PMID: 31563624.

Hagström H, Talbäck M, Andreasson A, Walldius G, Hammar N. Repeated FIB-4 measurements can help identify individuals at risk of severe liver disease. J Hepatol. 2020 Nov;73(5):1023-1029. doi: 10.1016/j.jhep.2020.06.007. Epub 2020 Jul 1. PMID: 32621944.

Sterling RK, Lissen E, Clumeck N, Sola R, Correa MC, Montaner J, S Sulkowski M, Torriani FJ, Dieterich DT, Thomas DL, Messinger D, Nelson M; APRICOT Clinical Investigators. Development of a simple noninvasive index to predict significant fibrosis in patients with HIV/HCV coinfection. Hepatology. 2006 Jun;43(6):1317-25. doi: 10.1002/hep.21178. PMID: 16729309.

Metod:

Beräkningsanalys

Om numeriskt värde saknas på ålder, P-ASAT, P-ALAT eller B-Trombocyter kan ingen beräkning göras.

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Pappersremiss: konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

 

Analysen kan enbart beställas som del av en analysgrupp (Pt-Leverfibros FIB-4) som innefattar P-ALAT, P-ASAT och B-Trombocyter.

Provtagning:

1st Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

1 st EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.
Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).
Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

EDTA-rör, lila propp

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 72 timmar
  • Kyla, max 72 timmar
Referensintervall:

Referensintervall tillämpas ej. För att underlätta tolkningen kommer vi att svara ut automatiserade vägledande kommentarer enligt nedan:

Ålder 36-64 år, FIB-4 <1.3 eller ålder 65+ och FIB-4 <2.0: "Låg risk för avancerad leverfibros/cirros"

Ålder 36-64, FIB-4 1.3 till 2.67 eller ålder 65+ och FIB-4 2.0-2.67: "Medelhög risk för avancerad leverfibros/cirros."

Ålder 36+, FIB-4 >2.67: "Hög risk för avancerad leverfibros/cirros."

Scoret är otillförlitligt hos yngre personer (≤35 år) och vid akut leverskada. Andra orsaker till påverkade prover (t.ex. nylig träning, andra orsaker till trombocytopeni) ska uteslutas.

Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.

Ackreditering:

Nej