Katekolaminer, Pt(U)-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Adrenalin, Pt(U)-
  • Noradrenalin, Pt(U)-
  • Epinefrin
  • Norepinefrin
  • Dopamin, Pt(U)-
Rapportnamn: Beställs som Pt(U)-Katekoler och besvaras som Pt(U)-Adrenalin, Pt(U)-Noradrenalin, Pt(U)-Dopamin
Indikationer / kompletterande analyser:
Neuroendokrina tumörer, i första hand feokromocytom och neuroblastom.
Metod:

Vätskekromatografi-tandem masspektrometri (LC-MS/MS)

Remiss:
Elektroniskt i Take Care
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremíss Klinisk kemi Special, beställs då som Pt(U)-Katekoler, dygn

(U-Kreatinin ingår)

Vid neuroblastomutredning då kreateninkvot av (U)-Dopamin,  (U)-VMA och (U)-HVA önskas kan gruppen DA,HVA,VMA/Krea , U beställas.
Elektronisk i TakeCare: U DA,HVA,VMA/Krea
Elektroniskt i Labportalen: U DA,HVA,VMA/Krea
pappersremiss: Konsultremiss: skriv neuroblastomutredning  (U)
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Anteckna på remissen om patienten står på något läkemedel.

L-Metyldopa (Aldomet) metaboliseras i kroppen till L-Metyldopamin, som används som inre standard i analysen. Aldomet bör därför utsättas några dagar före provsamling.
Provtagning:

Dygnsmängd urin samlas i dunk med tillsats av 20 mL HCl, 6 mol/L.
Barn: 500 mL-dunk med 4 mL HCl, 6 mol/L.

Saltsyra 20 mL, beställs från Karolinska Universitetslaboratoriets webbutik, alternativt hämtas på Klinisk kemi 24Sju . Saltsyran hälls i dunk, märk dunken med etiketter som medföljer saltsyran. Dunken får ej fyllas till mer än 1,5 L. Vid större mängd, dela på 2 dunkar.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande uppsamlingstid besvaras provet endast med koncentration.
U-Kreatinin besvaras automatiskt.

Patientanvisningar finns för dygnsinsamlingen av urin med tillsats av 6M saltsyra. Observera att en särskild patientanvisning finns för barn​. Då dygnsinsamling från barn inte är möjlig tas i stället stickprov i 10 mL rör med tillsats av 1,5% 6mol/L saltsyra (150 µL 6mol/L HCL till 10 mL urin). Rör med tillsatt HCL finns att hämta på Laboratoriets provinlämning i Solna. U-Kreatinin besvaras automatiskt.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 10 mL till ett centrifugrör
​Dunk/centrifugrör:
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
​Enhet:nmol/dygn
 

Pt(U)-Adrenalin

<1 år <15
1-<2 år <20
2-<4 år <35
4-6 år <55
≥7 år <80
 

Pt(U)-Noradrenalin

<1 år <60
1-<2 år <100
2-<4 år <170
4-6 år <270
≥7 år <400
 

Pt(U)-Dopamin

<1 år <550
1-<2 år <900
2-3 år <1700
≥4 år <2600
 

Pt(U)-Dopamin/Kreatinin

<2 år <2200
2-4 år  <1130
5-9 år <770
≥10 år <400
Svarsrutiner:
Analys utförs 1 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar: