IL-2-receptor,lösl,-S

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: S-IL-2-receptor,lösl
Indikationer / kompletterande analyser:

​I normalfallet är nivån av löslig IL-2 receptor i serum låg, men mycket höga nivåer kan förekomma vid sjukdomstillstånd som t.ex. Hemofagocyterande Lymfhistiocytos (HLH), autoimmunitet, organavstötning, maligna sjukdomar och infektioner.

Metod:

​Immunkemi, kemiluminiscens

Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut. Konsultremiss

 

Provtagning:

​Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Om röret anländer till laboratoriet inom 12 timmar behövs ingen centrifugering. Röret kan förvaras i rumstemperatur.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov

  • rumstemperatur, max 12 timmar

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov:

  • Kylt, max 48 tim
  • Fryst, Vid längre än 48 timmars förvaring

För prover som skickas med post, se information här

Referensintervall:

​<623 U/mL

Svarsrutiner:

​Analyseras 1 gång per vecka

Svar ges i enheten U/mL

Ackreditering:

Nej

Kommentar:

​Resultat >2400 U/mL stödjer diagnosen Hemofagocyterande Lymfhistiocytos (HLH), enligt Henter et al 2007 Guidelines.

​2022-03-10 Ackreditering borttagen.​