Digoxin akut, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Digitalis
  • Lanoxin
  • Lanacrist
Rapportnamn: P-Digoxin akut
Akutföreskrifter:
OBS! Akutmärkning krävs för akutsvar. Annars riskeras att provet analyseras först nästföljande vardag.
Indikationer / kompletterande analyser:
Överdosering, intoxikation, biverkningar, terapikontroll med önskemål om akutsvar oavsett tid på dygnet.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminiscens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän

P-Digoxin (icke akut), inklusive medicinsk bedömning, utförs av Klinisk farmakologi.

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

Enhet: nmol/L
Terapeutisk nivå hos vuxna vanligen < 1,4. Nivåer över 2,6 innebär ökad toxicitetsrisk. Gäller dalvärden.

Se även P-Digoxin (icke akut).

Svarsrutiner:

Analys utförs dagligen.

Ackreditering:

Ja