Digoxin (icke akut), P-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
 • Digoxin
 • Lanoxin
 • Digoxin
Akutföreskrifter:
Akut analys utförs primärt av Klinisk kemi under analysbenämning Digoxin (akut), P-

Akutmärkning är en förutsättning för akut analys. Akut analys med svar inom 2 timmar utförs på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 16:30 vardag, kl 14:30 lördag, kl 13:00 söndag.

Indikationer / kompletterande analyser:
Överdosering, intoxikation, biverkningar, terapikontroll.
Metod:
Immunokemisk metod.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Digoxin (icke akut) -P

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • övriga läkemedel
 • behandlingsorsak
 • vikt, P-kreatinin och frågeställning


Provtagning:
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp.
 
Volym minst 1 mL venblod.

Provtagning före dos eller minst 8 timmar efter senast intagen dos.
 
Förvaring / transport:

Centrifugera provet.

Hållbarhet vid förvaring och transport:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning skall ske i kyltemperatur.
 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma avskiljas och hållas fryst.

 

 

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.

Biverkningsrisken  är förhöjd vid värden >2,6 nmol/L. Äldre har ökad biverkningskänslighet och värden > 1,5 nmol/L bör undvikas. Vid hjärtsviktsbehandling finns inget tydligt koncentrations-effekt-samband för terapeutisk effekt. Det har föreslagits att plasmakoncentrationer över 1,0 nmol/L är ogynnsamt under långtidsbehandling, men detta har ännu inte validerats i prospektiva studier.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen, vardagar.
Ackreditering:
Ja