Akutfasproteiner, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Inflammationsutredning
Rapportnamn: S-Akutfasproteiner
Indikationer / kompletterande analyser:
Analyspaket omfattande S-Antitrypsin, S-Orosomukoid, S-Haptoglobin och S-CRP som kan användas för att få en bredare bild av eventuellt föreliggande inflammatorisk aktivitet än vid bestämning av endast en inflammationsmarkör (t.ex. CRP).

Förutom koncentrationerna av dessa akutfasproteiner ges även en automatiskt genererad kommentar om graden av inflammatoriska aktivitetstecken. I förekommande fall kommenteras vissa karaktäristiska konstellationer av de ovan nämnda akutfasproteinerna.

Analyspaketet är inte lämpligt för att utreda en förhöjd sänka (B-SR) då analys av immunglobuliner ej ingår i paketet.
Remiss:
Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss
Pappersremiss: Konsultremiss
 
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

OBS. Svaret genereras automatiskt. Frågeställning eller klinisk bakgrundsinformation bedöms ej.
Provtagning:
Serumrör med gel, gul propp.
Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

Vid postbefordran skickas fryst serum.
Referensintervall:
Se respektive enskild analys.
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej