FISH-analys, konstitutionell vävnad

Klinisk genetik

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om konstitutionell kromosomavvikelse i vävnad.
Metod:
Cellkärnor och /eller celler i metafas, hybridiseras med fluorescensinmärkta DNA sonder.
Remiss:
Pappersremiss: "Klinisk genetik - Generell" finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ"
Provtagning:
Hudbiopsi eller annan vävnad (t.ex. gonad, lunga, ovarium, lever, hjärta, fett): Rör med NaCl

Provet skall vara oss tillhanda på Klinisk genetik (Solna) före klockan 14:00 på provtagningsdagen.
Förvaring / transport:
OBS! Provet skall vara oss tillhanda på Klinisk genetik (Solna) före klockan 14:00 på provtagningsdagen.
 
Hållbarhet vid förvaring och transport, från provtagning till ankomst till analyserande laboratorium.
  • Rumstemperatur
Svarsrutiner:
Akuta prover: 3-8 arbetsdagar
Icke akuta prover: 1-3 veckor
Ackreditering:
Ja