Remisser

Beställ remisser och övrigt materiel som till exempel streckkodsetiketter, broschyrer och patientanvisningar i vår webbutik. Här finns också samlad information om hur du fyller i remisser samt hur du beställer PKU-remisser och hur du skriver ut och fyller i våra pappersremisser.

Undvik att ha stora lager av remisser, gamla versioner medför en risk att ej aktuella analyser beställs.

Beställningsrutinen med manuella beställningsblanketter har upphört. Anmäl er till Webbutiken.

Beställ provtagningsmateriel och remisser i Webbutiken

Information som måste finnas på remissen

 1. Beställare.
  • Er kombikakod (beställarkod) om möjligt, annars med fullständig adress så det går att skicka ut svar. Mer om kombikakoder
  • Namn på inremitterande läkare.
 2. Patientidentitet.
  • Namn.
  • Fullständigt personnummer (eller reservnummer).
  • I fall av skyddad identitet kan namnet anges som "Skyddad identitet" och personnumret kan vara ett reservnummer eller annan kod.
 3. Analys/frågeställning.
 4. Provtagningsdatum och i förekommande fall provtagningstid.
 5. I vissa fall krävs provtagarens underskrift.

I övrigt hänvisas till instruktioner för respektive remiss.

Webbremisser och elektroniska remisser direkt från journalsystem

Beställ PKU remisser

Remiss för utskrift Konsultationsremiss

Remisser för utskrift, CMMS

Remisser för utskrift, Genetik

Remisser för utskrift Immunologi/transfusionsmedicin

Remisser för utskrift, LNP

Hur du fyller i remisser till Transfusionsmedicin och Patologi