Zinkprotoporfyrin, Erc-

CMMS

Alternativt sökord: ZnPP, Erc-
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen ingår i porfyriutredning vid förekomst av högt värde för Porfyriner, Erc-, samt vid utredning av järnbrist och anemi.
Metod:
Fluorometri.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Porfyri, utredning -B/-DNA".
 
Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.

Provtagning:
Venblod. Se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport  i anvisningen Porfyri, utredning.
Förvaring / transport:

Se Porfyri, utredning.

Referensintervall:
Se utlåtande.
Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.
 
Analysen utförs 1 gång per månad.
 

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till Porfyricentrum,CMMS tills svaret skickas ut per post:
1) som del av porfyriutredning: 32 dagar
2) som behandlingskontroll: 16 dagar.
Kontakta Porfyricentrum, CMMS (08-123 714 45) vid brådskande ärenden.


Vid positivt fynd bifogas även informationsblad och varningskort.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Se rubriken "Kommentar" i anvisningen Porfyri, utredning.