Porfyriner, Erc-

CMMS

Alternativa sökord:
  • fria erytrocytporfyriner
  • protoporfyrin, Erc-
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen ingår:
Analysen kan även användas vid utredning av järnbrist/anemi.
Metod:
Fluorometri.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare:

  • för patienter med fastställd porfyridiagnos: "Porfyri, behandlingskontroll -B"
  • i övriga fall "Porfyri, utredning -B/-DNA" .

 
Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.

Provtagning:
Venblod.

För patienter med fastställd porfyridiagnos: se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport i anvisningen Porfyri, behandlingskontroll

I övriga fall: se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport  i anvisningen Porfyri, utredning
Förvaring / transport:

Se information under "Provtagning".

Referensintervall:
Mindre än 1,2 µmol/L.
Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.
Analysen utförs 2 - 4 gånger per månad. Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet.
Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post:
1) som del av porfyriutredning: 12 dagar
2) som behandlingskontroll: 14 dagar.
Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden. 

Vid positivt fynd bifogas även informationsblad och varningskort.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Se rubriken "Kommentar" i anvisningen Porfyri, utredning.