Porfyriner, fraktionering, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • koproporfyrin, U-
  • uroporfyrin, U-
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår i porfyriutredning vid misstanke om akut eller kutan porfyri när Porfyriner, total, U- givit ett högt värde.

Analysen kan även användas vid utredning av ärftliga hyperbilirubinemier och andra tillstånd med intrahepatisk cholestas.

Metod:
Högupplösande vätskekromatografi med fluorometrisk detektion.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Porfyri, utredning -U".

Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.

Provtagning:
Tag 2 x 8 mL urin utan tillsats. Fyll max till 2 cm från kanten. Stickprov (av morgonurin när så är möjligt).
 
Plaströr med skruvlock (t ex 2 st "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller 2 st "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)"). Även plastbehållare med skruvlock kan användas.

Ljusskydda.

Tilläggsinformation

 

Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information.

  • patienten bör om möjligt iaktta 12 timmars vätskekarens före provet (analysen blir något osäkrare på utspätt prov)
  • använd rör/behållare avsedda för provtagning
  • märk rören/behållaren med RID-nummer (eller personnummer/reservnummer och namn)
  • skriv provtagningsdatum på rören/behållaren
  • ljusskydda rören/behållaren med t ex aluminiumfolie och förvara i kylskåp i väntan på transport.
Förvaring / transport:

Urinprovet ska skickas omedelbart efter provtagningen så att det är framme på Porfyricentrum, CMMS inom 24 timmar. Skicka i rumstemperatur eller med kyltransport. Urinprovet som inte kan skickas omedelbart, t ex vid en helg, ska frysas och skickas fryst vid senare tillfälle. Ifall det frysta provet skickas med post, måste det skickas i kolsyreis. Skicka i början av veckan.

För packningsinstruktioner se "Packning och transport" (i högermenyn).
Vid frågor kontakta Porfyricentrum, CMMS (08-123 714 45).

Porfyricentrum, CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:
Se utlåtande.
Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.
 
Analysen utförs 1 - 2 gånger per månad. 
 

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till Porfyricentrum, CMMS tills svaret skickas ut per post: 26 dagar.
Kontakta Porfyricentrum, CMMS (08-123 714 45) vid brådskande ärenden.

Ackreditering:
Ja
Kommentar:
U-kreatinin (kvant), U-hemoglobin (kval) och​ U-pH (kval) ingår automatiskt.

Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.