Porfyriner, total, U-

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen ingår:
Metod:
Jonbyteskromatografi och spektrofotometri.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Porfyrin, total -U".

Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.

Provtagning:
Tag 2 x 8 mL urin utan tillsats. Fyll max till 2 cm från kanten. Stickprov (av morgonurin när så är möjligt).
 
Plaströr med skruvlock (t ex 2 st "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller 2 st "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)"). Även plastbehållare med skruvlock kan användas.

Ljusskydda.

Tilläggsinformation

 

Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information.

  • patienten bör om möjligt iaktta 12 timmars vätskekarens före provet (analysen blir något osäkrare på utspätt prov)
  • använd rör/behållare avsedda för provtagning
  • märk rören/behållaren med RID-nummer (eller personnummer/reservnummer och namn)
  • skriv provtagningsdatum på rören/behållaren
  • ljusskydda rören/behållaren med t ex aluminiumfolie och förvara i kylskåp i väntan på transport.
Förvaring / transport:

Urinprovet ska skickas omedelbart efter provtagningen så att det är framme på Porfyricentrum, CMMS inom 24 timmar. Skicka i rumstemperatur eller med kyltransport.

Urinprovet som inte kan skickas omedelbart, t ex vid en helg, ska frysas och skickas fryst vid senare tillfälle. Ifall det frysta provet skickas med post, måste det skickas i kolsyreis. Skicka i början av veckan.

För packningsinstruktioner se "Packning och transport" (i högermenyn).
Vid frågor kontakta Porfyricentrum, CMMS (08-123 714 45).

Skicka provet till följande adress:

Porfyricentrum, CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns gata 49
171 64 Solna

Referensintervall:
Mindre än 38 µmol/mol kreatinin.
Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare.

Analysen utförs 1 - 2 gånger per vecka.

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till Porfyricentrum,CMMS tills svaret skickas ut per post:
1) som del av porfyriutredning: 8 dagar
2) som behandlingskontroll: 7 dagar.


Kontakta Porfyricentrum, CMMS (08-123 714 45) vid brådskande ärenden.

Ackreditering:

Ja

Kommentar:
U-kreatinin (kvant), U-hemoglobin (kval) och U-pH (kval) ingår automatiskt.

Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.