Packning och transport

Hur du placerar och packar prover inför transport med olika transportalternativ på vardagar och helger. Här beskrivs också hantering av kylda och frysta prover samt prover som ska skickas med post.

Prover som ska skickas med post

Packning av prover som transporteras med fastbud/slingbilar

Placera prover i provrörsställ

 • Börja alltid placera rör till pappersremisser längst bak till vänster i provrörsstället.
 • Fortsätt packa från vänster till höger, bakifrån och framåt.
 • Lägg remisser i en plastficka.
 • Rör med elektronisk beställning placeras för sig.
 • Akuta prover placeras alltid längst fram till höger i provrörsstället. Eventuella remisser till dessa prover ska alltid ligga längst fram i plastfickan med remisser.

Övriga prover som inte kan placeras i provrörsstället, till exempel feces- och sputumburkar, ska placeras bredvid. Om en remiss har flera prover ska dessa hållas ihop med gummisnodd eller läggas tillsammans i en plastpåse. Glas med utstryk måste torka innan de placeras i transportask för objektglas, annars kan cellerna skadas. Formalinfixerade preparat måste alltid ligga i en väl tillsluten plastpåse för att inte skada andra prover i lådan.
Vätskebaserade cellprovskontroller (ThinPrep), packas i en egen låda.

Packa transportlåda

 1. Placera en stor plastpåse som inre emballage i lådan.
 2. Lägg ett lager absorberande material i botten av påsen som ska kunna suga upp läckage av hela provvolymen.
 3. Placera provrörsstället och övriga prover i plastpåsen.
 4. Förslut plastpåsen med klämma nära proverna så de står kvar i stället om provlådan skulle välta.
 5. Lägg plastfickan med remisser utanför plastpåsen.

Hur du packar transportlådan

Prover som kräver kyltransport

Placera en kylklamp i lådans botten utanför plastpåsen. Ställ påsen på kylklampen, provrörsställets frigolit isolerar så proverna inte blir för kalla.

Frysta prover

Använd särskild frysbehållare med separat ytterhölje av frigolit. I provlådan ska frysbehållaren placeras utanför plastpåsen med de övriga proverna. Frigoliten är viktig för att de övriga proverna inte ska kylas ned. Beställ frysbehållaren från Webbutiken här.

Packning av prover till Klinisk Patologi/Cytologi

Transportlåda som är märkt till Pat/Cyt får endast innehålla prover till Patologen.

Plombera transportlåda

Plombering visar att lådan innehåller prover och att ingen obehörig har öppnat den under transporten.

 • Använd rosa plombering för lådor som innehåller akuta prover.
 • Använd vit plombering för övriga lådor.
 • Låda utan plombering betyder att det är en låda utan prover.

Plombera transportlådan. Dra åt plomberingen, lämna cirka en centimeter så att den går att klippa av vid ankomst.

Beställning av materiel

Behöver du transportlåda eller adresskort?

Beställ transportlådor från Karolinska Universitetslaboratoriet 

Har du trasiga transportlådor som behöver bytas ut eller är du i behov av fler lådor/adresskort, kontakta kundservice nedan.

Från Karolinska Universitetslaboratoriet beställer du transportlådor som är stöttåliga och har en stängning som inte går upp oavsiktligt. Transportlådan ska vara tydligt märkt med texten UN 3373 Biologiskt ämne kategori B.

Utbyte av trasiga lådor

Skicka den trasiga lådan till Karolinska Universitetslaboratoriet, Remiss- och materielutlämningen LNP S31, Karolinska Huddinge.
Lägg adressbrickan i lådan med ett meddelande om att ny låda önskas.

För frågor gällande transport av prover samt för beställning av extra transportlåda kontakta Kundservice

Provtransporter inom Region Stockholm (SLL)

Ordinarie transporttur

Kunder till Karolinska Universitetslaboratoriet kan få prover hämtade utan kostnad. För att få provtransport krävs i medeltal mer än 7 prover per angöring. Proverna skickas i speciell transportlåda.

Vid önskemål om transporter eller byte av ordinarie angöringstid, kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet.

Kundservice

Extra transport

Vid behov av transport utanför ordinarie transportturer och vid brådskande prover. 

Information om extra transport

Provtransport för vårdgivare utanför Region Stockholm (SLL)

För brådskande prover som inte kan postas eller gå med ordinarie tur, ta kontakt med lämplig budfirma. 

Information om leveransadress

Budfirman behöver mottagande laboratoriums leveransadress och telefonnummer. För adress till önskat laboratorium dit provet ska levereras, kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet, telefon 08-123 719 99 och följ instruktioner via knappval.

Adress till provinlämningen Huddinge

Provinlämningen C1:72
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
141 86 Stockholm

 

Adress till provinlämningen Solna

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

 

Packinstruktioner för Visby lasarett

Dessa instruktioner för packning av prover inför transport till Karolinska Universitetslaboratoriet gäller enbart för Visby lasarett.

Packinstruktioner för Visby Lasarett