Glycerol, P-

CMMS

Alternativt sökord: glycerolkinasbrist, analys i plasma
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av patienter med misstänkt glycerolkinasbrist eller uppföljning av förhöjda triglycerider utan misstanke om lipidrubbning.

Glycerolkinasbrist är en X-bunden sjukdom och drabbar därför pojkar. Symptom är hypoglykemi vid fasta.

Förhöjd glycerolutsöndring ses vid analys av organiska syror i urin och behöver följas upp med plasmaanalys för att skilja mellan glycerolkinasbrist med förhöjda plasmanivåer och glyceroluri med normal plasmanivå.

Metoden för att analysera triglycerider inom klinisk kemi mäter egentligen glycerol och patienter med glycerolkinasbrist kommer därför att få falskt förhöjda triglyceridvärden.

Metod:

Luminometri.

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Glycerol -P".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.

Provtagning:

Venblod. Na-heparinrör. Rörstorlek: 4 - 5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma. Små barn: mikrorör Li-heparin (utan gel om möjligt). 1 mL blod. Minst 0,3 mL avskild plasma.

Frys den avskilda plasman. För provhanteringsdetaljer se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.

Förvaring / transport:
Referensintervall:
0,02 - 0,27 mmol/L
Svarsrutiner:

Analysen utförs 1-2 gånger per m​ånad.

Bedöms av laboratoriel​​​äkare.

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.​

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.​

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut