Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport

CMMS

Remiss:
Ange på remissen:
 • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum)och namn
 • Provtagningsdatum och -tid
 • Provmaterial: typ av plasma (t ex "Na-heparinplasma")
 • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig.
 • Akutsvar: markera i avsedd ruta
 • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

 • Önskemål/frågeställning/diagnos
 • Kortfattat kliniska data 
 • Medicinering
Provtagning:
 • Na-heparinrör har bokstavskoden NH tryckt på röret.
 • Om du tar provet i mikrorör Li-heparin med gel, anger du det på remissen. 
 • 2,5 mL helblod motsvarar ungefär 1 mL plasma.
 • Fyll vakuumrör tills vakuumverkan upphör.
 • Fyll mikrorör till högsta markeringen.

Se "ID-kontroll och märkning" och "Blodprovtagning"" (i högermenyn) för generell information kring provtagning. 

Efter provtagning:

 • Vänd röret direkt efter provtagning 10 gånger (eller använd provrörsvagga).
 • Ange provtagningsdatum och -tid på röret.  
 • Låt provet anta rumstemperatur (ungefär 10 minuter).

Undvik att ställa provrören i direkt solljus. 

Avskilj plasman inom 1 timme från provtagning. Ifall avskiljningen sker senare, ange tid från provtagning på remissen.
 • Centrifugera: 10 min, G-tal 2000.
 • Pipettera av plasman till ett avhällningsrör. Lämna några mm av plasmapelaren kvar i provtagningsröret (pipettspetsen får ej gå ner i buffy coat-skiktet). Minst 0,5 mL plasma ska avhällningsröret innehålla (0,3 mL ifall provet har tagits kapillärt).
 • Märk avhällningsröret med RID-nummer (eller patient-ID), provtagningsdatum och -tid. Skriv även vilken typ av plasma röret innehåller (t ex ”Na-heparinplasma”).
 • Förslut avhällningsröret.
 • Frys omedelbart ifall provet ska förvaras och skickas fryst (se respektive provtagningsanvisning). 
Förvaring / transport:

Om analysen kräver frystransport av plasman (se respektive provtagningsanvisning):

 • Förvara och skicka plasman fryst.
 • Ifall den frysta plasman skickas med post, måste den skickas i kolsyreis.

Om analysen tillåter transport i rumstemperatur (se respektive provtagningsanvisning):

 • Måste vara framme inom ett dygn.
 • Förvara i kyl i väntan på transport.
 • Vid längre förvarings- och/eller transporttider förvara och skicka plasman fryst.

Se "Packning och transport" (i högermenyn) för packningsinstruktioner. Skicka i början av veckan.

Skicka provet till följande adress:

CMMS
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns gata 49
171 64 Solna

Svarsrutiner:

Observera att den här anvisningen endast gäller för de analyser som har en provtagningsanvisning som länkar hit. Se respektive provtagningsanvisning.

Ackreditering:
Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar  remitterande klinik och begär nytt prov.
 
Observera att den här anvisningen endast gäller för de analyser som har en provtagningsanvisning som länkar hit. För övriga analyser kan proverna behöva omhändertas på annat sätt. Se respektive provtagningsanvisning.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut