Behandlingskontroll, filtrerpapper

CMMS

Alternativa sökord:
  • PKU, behandlingskontroll, filtrerpapper
  • Tyr1, behandlingskontroll, filtrerpapper
  • MSUD, behandlingskontroll, filtrerpapper
  • GA1, behandlingskontroll, filtrerpapper
Indikationer / kompletterande analyser:

Behandlingskontroll för patienter med diagnostiserad PKU (fenylketonuri), Tyr1 (tyrosinemi typ 1), MSUD (maple syrup urine disease) eller GA1 (glutarsyrauri typ 1). För behandlingskontroll av galaktosemi se Galaktosemi, behandlingskontroll på filtrerpapper, och behandlingskontroll av CAH se CAH, dygnsprofil, filtrerpapper.​


Metod:

​Vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS/MS).

Remiss:

Specialremiss: Filtrerpappersremiss för behandlingskontroller.​

Remiss och svarspostetiketter beställs direkt från PKU-laboratoriet. Adress: pku.karolinska@regionstockholm.se. Tel: 08-123 714 70/71

Provtagning:

Analysen utförs i blodfläck på filtrerpappersremiss.

Fyll i remissen med patientens namn och personnummer samt provtagningsdatum och tid.

  1. Tvätta händerna före provtagningen.
  2. Tag prov i ett finger med microlancett.
  3. Applicera blodet på filtrerpapprets baksida.
  4. Fyll minst två fläckar, kontrollera att blodet trängt igenom till andra sidan. VIKTIGT!

Låt remissen torka horisontellt i minst 3 timmar. 

Förvaring / transport:

Skicka den torra och ifyllda filtrerpappersremissen i ett kuvert. Etikettera kuvertet med PKU-laboratoriets svarspostetikett.

Svarsrutiner:

Analysen utförs dagligen.​​

Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.

Ackreditering:

​Ja