CAH, dygnsprofil, filtrerpapper

CMMS

Alternativa sökord:
  • 17-hydroxiprogesteron, dygnsprofil, filtrerpapper
  • CAH, dygnsprofil, 17-hydroxiprogesteron, filtrerpapper
Indikationer / kompletterande analyser:

Behandlingskontroll för patienter med diagnostiserad CAH (kongential binjurebarkhyperplasi).

Remiss:

Två olika remisser behöver fyllas i och skickas in:

  1. Utskrivbar remiss "CAH-dygnsprofil". Remissen finns i högermenyn under "Remisser".
  2. PKU-remiss (filtrerpappersremiss). PKU-remiss och svarspostetiketter beställs av patientens läkare eller remitterande klinik direkt från Karolinska Universitetslaboratoriets Webbutik. Länk till Webbutik finns i högermenyn.
Provtagning:

​Analysen utförs i blodfläck på PKU-remiss (filtrerpappersremiss). 

Följ provtagningsinstruktionen på den utskrivbara remissen "CAH-dygnsprofil".

Förvaring / transport:

​Skicka den torra och ifyllda filtrerpappersremissen tillsammans med den ifyllda remissen för "CAH-dygnsprofil" i ett kuvert. Etikettera kuvertet med PKU-laboratoriets svarspostetikett.