Argininosuccinat, U-

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av misstänkt ureacykeldefekt.

Argininosuccinat bildas vid nedbrytning av aminosyror i ureacykeln. Ökad utsöndring av argininosuccinat ses i första hand vid argininosuccinatlyas(ASL)-brist, men även vid arginasbrist.
Metod:
Jonbyteskromatografi med spektrofotometrisk kvantifiering.
Remiss:
Elektoniskt i Take Care som "Argininosuccinat, -U".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
 

För remissuppgifter se anvisning Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats. OBS! Om Vacuumrör för urin används, fyll till max 2 cm från kanten.
 
Plaströr med skruvlock (t ex "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)").
 
Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn). Ange även provtagningsdatum och -tid på röret. 

Förvaring / transport:
Förvara och skicka fryst.
 
Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.
 
Analysen utförs vid behov.

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut