Argininosuccinat, behandlingskontroll, fP-

CMMS

Alternativt sökord: Argininosuccinat aciduri
Indikationer / kompletterande analyser:

Behandlingskontroll argininosuccinat för patienter med diagnostiserad argininosuccinatlyasbrist (ASL-brist) och arginasbrist.
 
Utredning av patienter med misstänkt ureacykeldefekt utförs i urin som aminosyror, utredning, U-

Metod:
Jonbyteskromatografi med spektrofotometrisk kvantifiering.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Argininosuccinat, behandlingskontroll -fP".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.

Provtagning:

Helst fasteprov. Om detta inte är möjligt ta provet före måltid och ange senaste födointag på remissen.

Venblod. Na-heparinrör. Rörstorlek: 4 - 5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma. Små barn: mikrorör Li-heparin (utan gel om möjligt). 1 mL blod. Minst 0,3 mL avskild plasma.

Frys den avskilda plasman. För provhanteringsdetaljer se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.

Förvaring / transport:
Referensintervall:
0 - 4 µmol/L
Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare.
Analysen utförs dagligen vardagar.
Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 8 dagar.
Kortaste svarstid vid akut analys: 1 - 2 arbetsdagar vilket kräver att beställaren kontaktar CMMS via Kundservice innan provet skickas.
Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.

Ackreditering:

​Nej​

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut