Aminosyror, utredning, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • alfa-aminokväve, U-
  • aminosyror, screening, U-
Indikationer / kompletterande analyser:

Screening av patienter med misstänkt avvikande utsöndring av aminosyror i urinen. Vid förhöjd nivå av totalt alfa-aminokväve utförs kvantifiering av aminosyrorna (aminosyror, fP- ).

Tubulär skada eller omognad ger en generellt nedsatt återresorption av samtliga aminosyror medan specifika defekter i transportsystemen ger en ökad utsöndring av grupper av aminosyror (ex. neutrala aminosyror). Vid rubbningar i omsättningen av enskilda aminosyror eller i ureacykeln ses nedsatt reabsorption av enskillda aminosyror.

Metod:
Fluorometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: "Aminosyror, utredning, -U".

Pappersremiss: Remiss för utskrift hittas under CMMS remissinformation, välj "Metabolutredning".

För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt).
 
2 - 8 mL urin utan tillsats.
 
OBS! Om Vacuumrör för urin används, fyll till max 2cm från kanten.
 

Plaströr med skruvlock (t ex "Sterilt provrör, PP (polypropylen)" eller "Centrifugrör, koniskt, PS (polystyren)").

Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

​För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" . Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:
Förvara och skicka fryst.
För transportdetaljer se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.
Svarsrutiner:
Bedöms av laboratorieläkare.
 
Analysen utförs 1 - 2 gånger per vecka.
 
Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 9 dagar.
 
Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut