Aminosyror, CSV-

CMMS

Alternativa sökord:
Akutföreskrifter:

​Se under Svarsrutiner.

Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av krampsjukdomar som misstänks bero på rubbningar i aminosyraomsättningen av t.ex. glycin och serin såsom nonketotisk hyperglycinemi, fosfoglyceratdehydrogenasbrist och fosfoserinaminotransferasbrist.  

Observera att det för en relevant bedömning behövs ett samtidigt taget prov för analys av aminosyror i plasma (Aminosyror, fP-). Ange på remissen om plasma inte tagits samtidigt samt orsak.

Metod:
Jonbyteskromatografi med spektrofotometrisk kvantifiering.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Aminosyror, -CSV/-fP" eller "Glycinkvot, -CSV/-fP" (även denna analys besvaras med koncentrationerna för de enskilda aminosyrorna).

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter (samma för CSV-prov och plasmaprov) se anvisning Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport
Provtagning:
Minst 0,5 mL CSV
Centrifugrör, konisk, PS (polystyren) eller PP (polypropylen).
Notera eventuell stickblödning på remissen.
Centrifugera (10 min, G-tal 2000), avpipettera i ett avhällningsrör (märkt med RID-nummer (eller patient-ID), provtagningsdatum och -tid). Förslut avhällningsröret och frys omedelbart. 

Tillhörande plasmaprov
Venblod. Na-heparinrör. Rörstorlek: 4 - 5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma. Små barn: mikrorör Li-heparin (utan gel om möjligt). 1 mL blod. Minst 0,3 mL avskild plasma. Frys den avskilda plasman. För provhanteringsdetaljer se anvisning Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport

Tilläggsinformation

Även sterilt provrör, PP (polypropylen) kan användas för CSV-provet.
 
Lumbalpunktion enligt Vårdhandboken.

Provtagning för endast denna analys: numrera två rör. Tappa ungefär 0,5 mL CSV i rör nr. 1 (slaskrör). Tappa därefter minst 0,5 mL CSV i rör​ nr. 2 (för analysen). 
Provtagning för flera analyser/beställare: se under "Cerebrospinalvätska" (i högermenyn). Ta röret för CMMS som det sista innan extraröret.

Förvaring / transport:

Förvara och skicka både CSV och plasman fryst. 

För transportdetaljer se anvisning Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport

Referensintervall:
 

µmol/L

 Aminosyra 

 1 månad
- 2 år*

 Äldre
än 2 år

 Alanin  0 - 42  20 - 50
 Arginin  0 - 29  17 - 34
 Asparagin  1 - 10  3 - 30
 Aspartat  2 - 11  0 - 8
 Citrullin  0 - 33  1 - 5
 Cystin  saknas  saknas
 Fenylalanin  3 - 20  7 - 16
 Glutamat  saknas  3 - 59
 Glutamin  211 - 783  356 - 653
 Glycin  0 - 10  3 - 18
 Histidin  3 - 29  11 - 22
 Isoleucin  0 - 10  5 - 17
 Leucin  5 - 20  12 - 30
 Lysin  5 - 38  20 - 44
 Metionin  1 - 4  1 - 4
 Ornitin  0 - 13  3 - 8
 Prolin  1 - 8  1 - 8
 Serin  19 - 54  23 - 39
 Taurin  1 - 16  6 - 12
 Treonin  5 - 38  25 - 53
 Tryptofan  0 - 4  0 - 4
 Tyrosin  1 - 22  5 - 14
 Valin  0 - 34  15 - 39
*under nyföddhetsperioden är CSV-koncentrationerna för de flesta aminosyrorna högre än vid en månads ålder.
Svarsrutiner:

Bedöms av laboratorieläkare.

Analysen utförs dagligen vardagar.

Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianvärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 8 dagar.

Kortaste svarstid vid akut analys: 1 - 2 arbetsdagar vilket kräver att beställaren kontaktar CMMS via Kundservice innan provet skickas.

Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.

Koncentrationen i µmol/L för 23 st normalt förekommande aminosyror (se rubrik Referensintervall) besvaras på svarsblankett med utlåtande av laboratorieläkare. Vid fynd av patologiskt förhöjda koncentrationer av andra aminosyror besvaras även dessa.

Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut