Vår verksamhet

Vår verksamhet är en av Sveriges största inom thoraxkirurgi, här utförs alla typer av operationer på hjärta och lungor.

Vårt uppdrag innefattar akut och planerad kirurgisk behandling av patienter med bland annat hjärtinfarkt, kärlkramp, sjukdom på hjärtklaffarna, vidgning av kroppspulsådern och lungcancer.
Vid enheten utförs operationer i bröstkorgen vilket innefattar hjärta, kroppspulsåder och lungor. Enheten samarbetar med kardiologkliniker, lungkliniker och thoraxkliniker regionalt, nationellt och internationellt. Inom regionen är vi ensamutförare av all thoraxkirurgisk vård.

Vi är profilerade inom minimalinvasiv (titthålsteknik) mitralisklaff- och aortaklaffkirurgi, minimalinvasiv lungkirurgi, operation mot kronisk lungembolism, operation av kroppspulsådern, klaffbevarande aortarotskirurgi, operation av hypertrofisk kardiomyopati, kranskärlsoperationer med flera artärgraft samt implantation av mekaniska hjärtpumpar.

Våra patienter behandlas på två vårdavdelningar för hjärtkirurgi respektive lungkirurgi, enhetens egen operationsavdelning, thoraxintensiven samt vår besöksmottagning. Verksamheten är förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Vid enheten pågår en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Forskningen är fokuserad på medfödda aortaklaffsjukdomar, kirurgiska tekniker och långtidsuppföljning efter hjärt- och lungkirurgi.

Informationsfilm om hjärtoperation.

Fakta

  • Vi utför årligen över 1000 hjärtoperationer och 500 allmänna thoraxkirurgiska operationer (huvudsakligen lungcancerkirurgi).
  • Väntetid för hjärtkirurgi 22 dagar (median)
  • Operation för lungcancer utförs inom 3 veckor
  • Lungkirurgi utförs till 90 % med minimalinvasiv teknik
  • Mitralklaffoperationer utförs till 80 % med minimalinvasiv teknik
  • Vi är ett av Nordens största centra för mekanisk assisterad cirkulation

Kontaktinformation

Namn: Peter Svenarud
Titel: Verksamhetschef
E-post: peter.svenarud@regionstockholm.se

Namn: Linda Willenfeldt
Titel: Chefsassistent
E-post: linda.willenfeldt@regionstockholm.se