Aortakirurgi

Stora kroppspulsådern, aortan, kan drabbas av sjukdomstillstånd såsom vidgningar, bråck och sprickbildning i kärlväggen. Dessa tillstånd behandlas vanligtvis med operation som kan vara planerad eller akut.

Vår verksamhet

Majoriteten av operationerna utförs på den första delen av kroppspulsådern och innefattar ofta samtidig operation av en av hjärtats klaffar (aortaklaffen). Vid operationen ersätts den sjuka delen av kroppspulsådern med en kärlprotes tillverkad av syntetiskt material. Beroende på underliggande tillstånd kan fortsatta kontroller, t ex med skiktröntgen, vara aktuella även efter operationen.

Vi utför årligen cirka 150 operationer på kroppspulsådern. Våra profilområden utgörs bland annat av operationer på kroppspulsådern med bevarande av aortaklaffen och operationer på den nedåtstigande delen av kroppspulsådern.

Fakta

  • Sjukdomar i stora kroppspulsådern behandlas med planerad eller akut operation.
  • Sprickor i kärlväggen (aortadissektion) är livshotande och opereras akut.
  • Operationer som utförs på den första delen av kroppspulsådern innefattar ofta samtidig operation av aortaklaffen

Kontaktinformation

Namn: Christian Olsson
Titel: Överläkare, Docent, Sektionsansvarig Aortakirurgi
E-post: christian.olsson@regionstockholm.se