Allmän Thoraxkirurgi

Inom allmän thoraxkirurgi behandlas sjukdomar och tillstånd i lungor, lungsäck, mellangärde, mediastinum (området i brösthålan mellan lungorna) och skelett. Majoriteten av operationerna utförs på grund av cancer. Utöver detta opereras även pneumothorax (lungkollaps), infektioner, traumatiska skador och bröstkorgsmissbildningar.

Vår verksamhet

Vi är profilerade inom lungkirurgisk titthålskirurgi och utför cirka 90% av operationerna med denna metod. Dessa operationstekniker, också kallade minimalinvasiv lungkirurgi, medför att operationen kan utföras med mindre hudsnitt vilket innebär minskad smärta och snabbare återhämtning efter operationen. Majoriteten av lungopererade patienter kan åka hem från sjukhuset redan första eller andra dagen efter operationen.

I vårt multidisciplinära team ingår läkare med olika specialistkompetenser som berör sjukdomar i bröstkorgen. Detta möjliggör individanpassade behandlingsstrategier för varje enskild patient.

Fakta

  • Vi utför årligen cirka 500 allmänna thoraxkirurgiska operationer (huvudsakligen lungcancerkirurgi)
  • Över 90% av ingreppen utförs med titthålsteknik
  • Majoriteten av lungopererade patienter kan åka hem från sjukhuset redan första eller andra dagen efter operationen

Kontakinformation

Namn: Mamdoh Al Ameri
Titel: Överläkare, Med Dr, Sektionsansvarig Allmän thoraxkirurgi
E-post: mamdoh.al-ameri@regionstockholm.se