Mitraliskirurgi

Mitraliskirurgi är ingrepp som behandlar sjukdomstillstånd i mitralisklaffen, vilken är placerad mellan vänster förmak och kammare.

Vår verksamhet

Flera olika typer av sjukdomstillstånd kan drabba mitralisklaffen, varav det vanligaste är läckage i klaffen, så kallad mitralisinsufficiens. Mitralisklaffen kan också drabbas av bristande öppningsförmåga, så kallad mitralisstenos. Vid mitralisinsufficiens kan klaffen ofta repareras, medan det vid mitralisstenos oftast krävs byte av klaffen till en klaffprotes av antingen biologisk eller mekanisk typ. Det finns nackdelar med klaffproteser jämfört med reparation av mitralisklaffen, då de biologiska klaffproteserna slits över tid och de mekaniska klaffproteserna kräver livslång blodförtunnande behandling.

Vi är ett av Nordens ledande centra för kirurgi på mitralisklaffen. Årligen opererar vi över 200 patienter med sjukdomstillstånd i mitralisklaffen. Vår grupp är utpräglat multidisciplinär och består av hjärtkirurger och hjärtläkare med stor erfarenhet av behandling av sjukdomstillstånd i mitralisklaffen. Vi är ledande inom minimalinvasiv mitraliskirurgi, vilket innebär att vi i de flesta fall kan utföra operationen genom en liten öppning mellan revbenen, istället för att öppna hela bröstbenet, vilket är förstahandsmetod på de allra flesta hjärtkirurgiska kliniker. Hos patienter med mitralisinsufficiens kan vi i mycket stor utsträckning reparera klaffen och därmed undvika byte till klaffprotes.

Fakta

  • Mitralisklaffen kan vara drabbad av både läckage (mitralisinsufficiens) och bristande öppningsförmåga (mitralisstenos)
  • Vi är ett av Nordens ledande centra för mitraliskirurgi med ett mycket stort antal utförda operationer årligen
  • En mycket hög andel patienter med mitralisinsufficiens kan vid Karolinska Universitetssjukhuset få sin klaff reparerad istället för utbytt mot klaffprotes
  • Vi utför majoriteten av operationerna på mitralisklaffen minimalinvasivt vilket innebär att operationen utförs genom en liten öppning mellan revbenen, istället för genom att öppna hela bröstbenet

Kontaktinformation

Namn: Göran Källner
Titel: Överläkare, Medicine doktor, Sektionsansvarig Mitraliskirurgi
E-post: göran.källner@regionstockholm.se

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare till Mottagning Hjärta och Kärl Solna, Thoraxkirurgisk konsultation.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Thoraxkirurgi
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm