Kirurgi vid kronisk lungembolism

Lungemboli innebär en proppbildning i lungans blodkärl. Denna proppbildning är vanligtvis akut och övergående.

Vår verksamhet

I vissa ovanliga fall kan akut lungemboli leda till kroniska förändringar i lungans blodkärl med proppar och ärrbildning. Denna kroniska form av sjukdomen leder till högt blodtryck i lungorna och symtom i form av andningsbesvär. Behandlingen är kirurgisk och innebär en hjärtoperation där blodkärlen rensas från dessa förändringar.

Vi har sedan 1997 utfört mer än 100 operationer av kronisk lungembolism. Utredning av patienter med misstänkt kronisk lungembolism sker i samarbete med PAH-centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Fakta

  • Kronisk lungembolism bör misstänkas hos patienter med kvarstående andfåddhet efter en akut lungemboli
  • Behandlingen vid kronisk lungembolism är vanligtvis kirurgisk och innebär en hjärtoperation där blodkärlen rensas från blodproppar och ärrbildning
  • Vi är ett av Nordens ledande centra för kirurgisk behandling av kronisk lungembolism

Kontaktinformation

Namn: Ulrik Sartipy
Titel: Överläkare, Professor, Sektionsansvarig Kirurgi vid kronisk lungembolism
E-post: ulrik.sartipy@regionstockholm.se

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare till Mottagning Hjärta och Kärl Solna, Thoraxkirurgisk konsultation.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Thoraxkirurgi
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm