Vår verksamhet

På enheten för Neurologi tar vi emot patienter med neurologiska sjukdomar som kräver mer specialiserad utredning och vård.

Vår verksamhet

Vi har tre vårdavdelningar i Solna och två i Huddinge, samt dagvård och mottagningar på båda siter.

Vi har huvudansvaret för den regionala vården av patienter med neurologiska sjukdomar och bedriver också omfattande högspecialiserad vård inom samtliga patientflöden, t.ex. interventionsbehandling av hjärninfarkt, epilepsikirurgi, avancerad Parkinsonbehandling såsom Deep Brain Stimulation och pumpbehandlingar, sjukdomsmodifierande behandling vid neuroinflammatoriska tillstånd samt utredning av patienter med komplexa oklara neurologiska tillstånd.

I samarbete med Karolinska Institutet bedriver vi omfattande forsknings- och undervisningsaktivitet. Vi har ett flertal framgångsrika forskargrupper med fokus på neurologiska sjukdomar såsom Multipel skleros, stroke, ALS, hjärntumörer, epilepsi och Parkinsons sjukdom samt skador i hjärna och ryggmärg.

Fakta

  • Antal besök på mottagning 2020: 37 092 Huddinge och 22 384 Solna, 43% av dem är fysiska besök. 
  • Antal besök på hjärntumörmottagningen: 7 769 besök registrerade. 31% av dem är fysiska besök. 
  • Antal genomförda trombektomier 2020: ca 240 st
  • Dörr-till-nål tid Solna respektive Huddinge: 15 minuter
  • Genomförda MRT-kontroller hos patienter med Multipel Skleros: AA045 ger 351 st
  • Antal genomförda utredningar med tapptest vid misstanke om normaltryckshydrocefalus: ca 70 st
  • Antal patienter med DBS-behandling: ca 250 st

Kontaktinformation

Albert Hietala
Tf. Verksamhetschef
E-post: albert.hietala@regionstockholm.se

Verksamhetschefsassistent
Maria Ferminger Fredman
Tel: Tel: +46 (0)8-123 719 81
maria.fredman@regionstockholm.se

Skicka remiss

Akuta frågor hänvisas till neurologbakjouren dagtid och neurologjouren kvällar och nätter på respektive site, båda nås via växeln:
Huddinge 08-123 80 000
Solna 08-123 70 000

Strokejour telefonnummer:
Huddinge 08-123 831 90
Solna 08-123 761 00

Remiss i journalsystemet Take Care riktas till:
Huddinge: Neurologi > Neurologisk konsultation > H Neuro mottagning
Solna: Neurologi > Neurologisk konsultation > S Neuro Mott

Pappersremiss sänds till:
Neurologmottagningen Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset
Hälsovägen, Huddinge
R52 Mottagning Neuro
141 86 Stockholm

eller

Neurologmottagningen Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska vägen 37A, Solna
QD62 Mottagning Neuro
171 76 Stockholm

Inom temat fördelar vi remisser mellan de olika patientflödena och våra mottagningar.

Vi har sedan länge ett större remissinflöde än vi har resurser att ta emot patienter. Betänk att det också finns möjlighet att tillskriva andra neurologspecialister utanför Karolinska Universitetssjukhuset och att många vanliga neurologiska tillstånd kan handläggas inom primärvården med stöd av exempelvis www.viss.nu - avsnittet om nervsystemet och smärta.