Stroke

Inom Strokeflödet på Karolinska vårdas patienter med cerebrovaskulära sjukdomar: ischemisk stroke, TIA, hjärnblödning och cerebral venös trombos.

Vår verksamhet

Inom Strokeflödet på Karolinska Universitetssjukhuset vårdas patienter med cerebrovaskulära sjukdomar: ischemisk stroke, TIA, hjärnblödning och cerebral venös trombos. Årligen får c:a 1400 patienter behandling för dessa tillstånd på strokeavdelningarna i Solna och Huddinge. Strokeflödet på Karolinska ligger i nationell och global framkant inom snabb behandling med trombolys och trombektomi. Vi bedriver omfattande forskning och brinner för att utveckla vården för bästa utfall för varje patient.

Fakta

  • Antal trombektomier 2023: 385
  • Antal trombolyser Solna + Huddinge 2022: 154
  • Tid från ankomst på K Solna till trombektomi 2023 (median): 33 min
  • Tid från sjukhusankomst till trombolys 2023 (median, Solna + Huddinge): 16 min
  • Vi har dygnet runt en regional strokekonsultlinje (HASTA-jouren) 
  • Vi samordnar prehospital styrning av patienter med misstänkt stroke i Region Stockholm

Strokemottagningen Solna

Telefon: 08-123 754 68    
Telefontid: Vardagar 09:00-10:00 
Kontaktpersoner: Anna Sinervä Stenhols sjuksköterska, Jenny Duse Ekman sjuksköterska

Strokemottagningen Huddinge

Tel: 08-123 820 70 (knappval)   
Telefontid: Inringningstid måndag-torsdag kl 8.45-10.00

Medicinska riktlinjer

NHV-uppdrag moyamoya vuxen

Kontaktinformation

Namn: Michael Mazya
Titel: Patientflödesansvarig
E-post: michael.mazya@regionstockholm.se