Epilepsi

Epilepsi är det vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomstillståndet som kräver regelbunden läkemedelsbehandling och sjukvårdskontakt. Omkring 69 000 vuxna personer är registrerade med diagnosen epilepsi i det svenska patientregistret och omkring 4 000 vuxna får diagnosen varje år.

Vår verksamhet

Upp till två tredjedelar av alla patienter med epilepsi blir anfallsfria med hjälp av läkemedel, men epilepsi kan även innebära livslång sjukdom och påverka livets alla aspekter.

Många patienter med epilepsi har en komplex problematik med exempelvis psykosociala och kognitiva svårigheter och behöver hjälp från kompetenser som bara kan erbjudas av ett multiprofessionellt epilepsiteam. Personer med läkemedelsresistent epilepsi ska enligt Nationella Riktlinjer för behandling vid epilepsi ha tillgång till avancerad utredning för mer omfattande läkemedelsutprovning eller icke-farmakologiska behandlingsmetoder (till exempel epilepsikirurgi).

Inom patientflöde Epilepsi på Karolinska Universitetssjukhus handlägger vi patienter med en komplex sjukdomsbild. Vårt fokus är inriktat på vård av patienter med läkemedelsresistent epilepsi, komplicerad farmakoterapi, specifik icke farmakologisk behandling (exempelvis VNS (vagusnervstimulering) eller uppföljning av kostbehandling som initierats på barnklinik), kvinnor i fertil ålder med graviditetsönskan och epilepsi samt patienter som har behov av epilepsiteamets resurser av andra skäl.

Vi ansvarar för den högspecialiserade epilepsivården för knappt en fjärdedel av Sveriges befolkning och handlägger oklara tillstånd som inger misstanke om epilepsi efter genomförd primärutredning.

På NKS (Nya Karolinska Solna) har vi en epilepsi monitoreringsenhet (EMU) där diagnostiska och epilepsikirurgiska utredningar genomförs. Vi är aktiv del av en växande epilepsikirurgisk verksamhet med tillgång till högkvalitativ diagnostik och avancerade terapeutiska metoder.

EP mottagning Huddinge

Tel: 08-123 820 70 (knappval)   
Telefontid: Inringningstid måndag-fredag kl 8.45-10.00

Kontakta epilepsiteamet Solna

Telefon: 08-123 763 06   
Telefontid: Inringningstid vardagar kl. 09.00 - 11:00
Kontaktpersoner: Lena Hultgren sjuksköterska, Malin Bodin sjuksköterska, Moa Ney sjuksköterska

Kontaktinformation

Namn: Benno Mahler
Titel: Patientflödesansvarig
E-post: benno.mahler@regionstockholm.se