Ryggmärgsskaderehab

Till ryggmärgsskaderehabilitering på Karolinska kommer patienter som fått en skada på ryggmärgen och i samband med det fått en neurologisk funktionsnedsättning.

Vår verksamhet

De vanligaste orsakerna är trauma, infektioner eller blödningar som påverkar ryggmärgen. Varje år tar vi emot cirka 55 patienter som kommer framför allt från andra enheter på sjukhuset men även utanför regionen. Rehabiliteringstiden på vårdavdelning Neuro 5 brukar vara 4-6 veckor. Viss vidare rehabilitering sker i tätt samarbete med andra aktörer för rehabilitering och öppenvårdsuppföljning. Tillsammans med dessa bildar vi Vårdkedjan för ryggmärgsskadade i Region Stockholm.

Patientflöde Ryggmärgsskaderehab ansvarar även för spasticitetsutredning gällande intratekal spasticitetsbehandling. I dagligt tal kallat 'baklofen-pump'. Utredning för detta sker på Neurolog mottagningen och om det beslutas om testning sker det vanligtvis på vårdavdelning Neuro 5.

Länk till vårdavdelning Neuro 5

Nyhetsbrev NHV Ryggmärgsskada

Nyhetsbrev nr. 6 (augusti 2023)

Nyhetsbrev nr. 5 (maj 2023)

Nyhetsbrev nr. 4 (februari 2023)

Nyhetsbrev nr. 3 (december 2022)

Nyhetsbrev nr. 2 (Oktober 2022)

Nyhetsbrev nr. 1 (Juni 2022)

Fakta

  • Fr.o.m. våren 2023 kommer viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador att centraliseras till fyra NHV (Nationell Högspeciliserad Vård) enheter varav Region Stockholm har ett av tillstånden.
  • De svårast skadade patienterna i Region Stockholm kan komma att inkluderas i Vårdkedjan för ryggmärgsskadade. 
  • Idag har vi avtal med Stockholms Sjukhem, Aleris Rehab Station och REMEO för att ge personer med ryggmärgsskada en fortsatt rehabilitering när patienten skrivs ut från Karolinska.
  • Efter den inneliggande rehabiliteringsperioden knyts patienten till sin hemregion för uppföljning av sin ryggmärgsskada. I Region Stockholm ansvara Spinaliskliniken för ryggmärgsskadeuppföljningen.

Kontaktinformation

Namn: Tomas Brofelth
Titel: Patientflödesansvarig
E-post: tomas.brofelth@regionstockholm.se

Skicka remiss

För patienter som inte är folkbokförda i Region Stockholm krävs en specialistvårdsremiss från hemregionen för ryggmärgsskaderehabilitering på Karolinska.

Solna - ryggmärgsskaderehabilitering

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till: S Neuro 5 Avd

eller per post:
@Ansvarig läkare / PFA - Neuro 5
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Telefon/Fax till avdelning Neuro 5
Telefon 08-123 72708
Fax 08-123 758 39 (ta kontakt med avdelningen om fax skickas)

Solna - spasticitetutredning

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till: Mottagning Neuro Solna.

eller per post:
Mottagning Neuro, QD62
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Karolinska vägen 37A
171 76 Stockholm