Rörelsesjukdomar

Patientflöde rörelsesjukdomar bedriver vård, forskning och utbildning rörande vanliga och ovanliga neurologiska rörelsesjukdomar (engelska Movement Disorders).

Vår verksamhet

Vår målsättning är att i en god arbetsmiljö ge våra patienter god och jämlik vård som är individuellt anpassad på ett säkert sätt där utvecklingsarbete, utbildning och forskning är integrerat i verksamheten.

Vi bedriver vård, forskning och utbildning rörande patienter med någon eller några av det knappt hundratal olika neurologiska diagnoser, som hör till den del av neurologin som internationellt benämns movement disorders, och som i Sverige kallas rörelsesjukdomar, eller rörelsestörningar. Våra patienters rörelsesvårigheter orsakas ofta av påverkad funktion i de basala ganglierna, som är centrala kärnor med grå substans djupt inne i hjärnan.Det rör sig bland annat om Parkinsons sjukdom, atypisk parkinsonism, Huntingtons sjukdom, olika tillstånd med skakningar (tremor), och dystoni (där kroppen ofrivilligt intar oönskade kroppsställningar eller rörelser) och patienter med ataxi (koordinationsproblem).

Vi hjälper patienter utifrån mångskiftande behov i multiprofessionella team, och i nätverk med många andra aktörer. Vi har bland annat mottagning för botulinumtoxin-behandling av dystoni med EMG och/eller ultraljudsledning, arbetar med avancerad Parkinsonbehandling med läkemedelspumpar och djup hjärnstimulering (DBS), och har ett nära samarbete med funktionell neurokirurgi kring dessa och andra patienter som behandlas med DBS. Vi utvecklar verksamheten för att både nuvarande och framtidens patienter ska få möjlighet att må sitt bästa.

Fakta

  • Antal kliniska studier Parkinsons sjukdom de senaste 5 åren: 14
  • Antal patienter med DBS som vi följer: cirka 250.
  • Antal patienter knutna till Huntingtonteamet: 119 unika patienter senaste året
  • Antal patienter med minst en kontakt senaste året vid våra mottagningar: 16241 unika patienter.
  • Antal slutenvårdstillfällen Huddinge och Solna senaste året med någon av de huvuddiagnoser som hör till flödet: 205 vårdtillfällen senaste året

Kontaktinformation

Namn: Anders Johansson
Titel: Patientflödesansvarig
E-post: anders.c.johansson@regionstockholm.se

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neuro Solna

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Neuro QD62
Karolinskavägen 37 A
171 76 Stockholm

Huddinge

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neuro Huddinge.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Mottagning Neuro R52
Hälsovägen, Huddinge
141 86 Stockholm