Välkommen till Neuroinflammation

Patientflöde Neuroinflammatoriska sjukdomar bedriver vård för patienter med multipel skleros, neuromyelitis optica, autoimmuna encefaliter, myastenia gravis och narkolepsi. Verksamheten inkluderar olika immunomodulerande behandlingar varav en del ges i dagvård.

Vår verksamhet

Det största andelen av patienter som vårdas hos oss har multipel skleros (MS) som är den vanligaste neuroinflammatorisk sjukdom och drabbar hjärnan och ryggmärg. Vi följer våra patienter enligt nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros med regelbunden läkarkontakt samt magnetkamerakontroll av hjärnan. 
 
Det finns tillgång till multidisciplinärt team av olika professioner innefattande neurologer som är profilerad inom neuroinflammatoriska sjukdomar, specialistsjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator, dietist samt återkommande konferenser med neuroradiolog och neurofysiolog. Våra patienter med andningssvårigheter fölls upp av verksamhetens andningsmottagning. 

Patienter inom vårt område använder immunomodulerande behandlingar, varav många av dem ges i form av dropp på var behandlingsenhet (i anslutning till mottagning) 
Vi bedriver också forskning och deltar i läkemedelsstudier inom MS.   

Fakta

  • Antal patienter med MS som vi följer: cirka 1300 
  • Antal patienter med myasteni som vi följer: cirka 350 
  • Antal patienter med narkolepsi som vi följer: cirka 200
  • Antal slutenvårdstillfällen Huddinge och Solna senaste året med någon av de huvuddiagnoser som hör till flödet: 130 vårdtillfällen senaste året varav en tredje del var planerad. 
  • MS teamet i Huddinge möts en gång i vecka och narkolepsi teamet 1 gång varannan vecka  
  • Genomföra MRT-kontroller under dem senaste två år hos 80% patienter med Multipel Skleros under 60 års ålder.  

Kontaktinformation

Namn: Eleni Mentesidou 
Titel: Patientflödesansvarig 
E-post: eleni.mentesidou@regionstockholm.se