Huvudvärk

Patientflöde Huvudvärk har ett multidisciplinärt högspecialiserat uppdrag att utreda och behandla komplexa huvudvärks- och kraniofaciala smärttillstånd via akutintag och på remiss från primärvård och specialistvård. Vi genomför årligen ett flertal second opinion bedömningar av komplexa tillstånd från regionen och från övriga landet, samt bedriver huvudvärksforskning, -utbildning och författar vårdprogram.

Vår verksamhet

Inom patientflöde Huvudvärk handlägger vi patienter med läkemedelsresistenta primära huvudvärkstillstånd för diagnos och behandling, komplicerade farmakoterapier, specifika icke-farmakologiska behandlingar med stöd av fysioterapeut och sjuksköterskor. Dessutom bedrivs forskning inom bland annat migrän, klusterhuvudvärk och idiopatisk intrakraniell hyper-/hypotension samt läkemedelsstudier.
Speciellt fokus: unga vuxna, graviditetsönskemål hos kvinna med avancerad farmakologisk behandling, funktionsstörande svår huvudvärk.

Vi utformar Vårdprogram för Region Stockholm och riket samt bedriver utbildningar inom huvudvärk (grundutbildning, specialistutbildning, fortbildningar).

De patienter som bör remitteras till Karolinska Universitetssjukhuset när akut sekundär orsak har uteslutits är:

1.      Second opinion från neurologspecialister från hela regionen och riket.
2.      När mer avancerade terapierna ska inledas och utvärderas.
3.      När huvudvärksdiagnosen är oklar.
4.      När teamets multiprofessionella bedömning önskats.

Fakta

  • Högspecialiserad teambaserad rådgivning för regionens och rikets neurologspecialister.
  • Rådgivning till regionens akutkliniker förmedlat via neurobakjourslinjen (vxl 08 585 800 00)
  • Vårt huvudvärksteam består av huvudvärksspecialist (neurolog), huvudvärksspecialiserade sjuksköterskor, fysioterapeut med huvudvärks-/smärtexpertis.
  • Huvudvärksteamet möts i Huddinge en gång i veckan, samt för specialtillståndet IIH en gång i mån med tillgång till neuroögonspecialist, neurokirurg, neurointerventionist.
  • Under uppbyggnad kortare tids elektiv slutenvård med tillgång till kurator, psykolog, neuropsykolog, psykiatriker, arbetsterapeut, ev smärtkonsult för multimodal bedömning/behandling.

Kontaktinformation

Namn: Ingela Nilsson Remahl
Titel: Patientflödesansvarig
E-post: ingela.nilsson-remahl@regionstockholm.se

Skicka remiss

Huddinge


Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neuro Huddinge


Eller per post:

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Mottagning Neuro R52

Hälsovägen, Huddinge

141 86 Stockholm

 

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neuro Solna


Eller per post:

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Mottagning Neuro QD62

Karolinska vägen 37A

171 76 Stockholm