Hjärntumör

Inom patientflödet som är lokaliserat till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, behandlas vuxna patienter från hela regionen med primära tumörer i hjärnan och ryggmärgen.

Vår verksamhet

Den vanligaste diagnosen är malignt gliom. Hit remitteras patienter via de andra akutsjukhusen och ibland sker övertagning akut för operation, oftast handläggs dock patienterna via multidisciplinära konferenser (MDK) där våra specialister (neurokirurg, neurolog, onkolog, patolog samt neuroradiolog) och kontaktsjuksköterska inom flödet deltar.

Vi handhar neurokirurgiska operationer och neurologisk behandling inklusive cytostatikabehandling av hjärntumörpatienter. Vi har hälsoprofessioner och logoped knutna till teamet. All verksamhet utgår från ett multidisciplinärt, familjeorienterat synsätt. Inom flödet bedrivs forskning i samarbete med CMM (Centrum för Molekylär Medicin) samt olika läkemedelsföretag. Läkarstuderande deltar ofta i vården av våra patienter, och det sker undervisning i samarbete med Karolinska Institutet och andra högskolor inom främst läkar- och sjuksköterskeutbildning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omvårdnadsområde hjärntumör

Neuroonkologiska teamet finns för patienter med hjärntumörer och deras närstående samt för rådgivning till andra som vårdar personer med sjukdomen. Teamet arbetar med utredning, behandling och forskning.

Alla patienter i flödet erbjuds en namngiven kontaktsjuksköterska, i syfte att förbättra informationen och kommunikationen mellan patienten och vårdenheten och stärka patientens möjligheter till delaktighet. Kontaktsjuksköterskan är ansvarig för att ta fram en skriftlig vårdplan kallad Min vårdplan, för varje patient.

För oss är det viktigt med helhetssyn och löpande utvärdering och rehabilitering. Därför är det självklart att föra dialog och ha så kallade aktiva överlämningar till våra kollegor inom rehabilitering, neuroteam, ASIH och öppenvård. Kontaktsjuksköterskan följer sin patient genom hela vårdförloppet.

Fakta

För ytterligare information om SVF:
Standardiserat vårdförlopp maligna hjärntumörer >>

För ytterligare information om Cancercentrum
Regional cancerplan Stockholm-Gotland >>

För ytterligare information om hjärntumörer
Hjärntumörer (Internetmedicin) >>

För ytterligare information om Nationellt vårdprogram tumörer i hjärnan och ryggmärgen >>

Kontaktinformation

Namn: Konstantinos Kostulas
Titel: Patientflödesansvarig, VCH ME Neurologi
E-post: konstantinos.kostulas@regionstockholm.se

Skicka remiss

Solna

Remiss och bilder till neuro-onkologisk terapirond (MDK) skall vara Solna tillhanda senast fredag resp onsdag kl 12.00 (arbetsdagen innan ronden).

SVF-remisser sänds till: K Solna Neurokirurgi Mott

Frågeremisser om kända patienter sänds till: K Solna Neuro Mott

Vid akuta ärenden hänvisas till neurokirurgjour.
Vid frågor till mottagaren ta kontakt med:

SVF-koordinator Hjärntumör 08-123 756 19.

Hjärntumörkonsult finns tillgänglig vardagar kontorstid

Eller per post:

S Neurokirurgi Mott
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
B8:11 Mottagning Neurokirurgi
Stockholm
tel 08-123 741 10