Forskning och Utbildning

Forskningsprojekten innefattar studier som belyser grundläggande sjukdomsorsaker och behandlingsstudier. Vi bedriver dessutom utbildning av läkare och omvårdnadspersonal i samarbete med universitet och högskolor.

Kardiologi 

Inom Medicinsk Enhet Kardiologi bedrivs omfattande forskning inom olika delar av kardiologin: hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt, hjärtrytmubbningar, hjärtklaffsjukdomar och medfödda hjärtfel. Forskningen är inriktad på att öka kunskapen om underliggande sjukdomsorsaker, riskfaktorer för olika hjärtkärlsjukdomar, uppföljning av olika behandlingar samt effekter av nya behandlingar. 

Kontaktpersoner för forskning inom Kardiologi 

 • Hjärtsviktsforskning - Professor Lars Lund
 • Kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt - Professor John Pernow
 • Hjärtrytmrubbningar och idrottskardiologi - Professor Frieder Braunschweig
 • Hjärtklaffsjukdomar - Docent Nawzad Saleh
 • Medfödda hjärtfel - Dr. Peder Sörensson

Kärlkirurgi

Till Medicinsk Enhet Kärlkirurgi finns en ytterst bred kärlkirurgisk forskningsverksamhet knuten. Klinikens forskning på halspulsåderförträngning (karotisstenos) och pulsåderbråck (aneurysm) har under de senaste decennierna bidragit med ökad förståelse och kunskap om t.ex. riskfaktorer för åderförfettningssjukdom.
De kliniska projekten har bland annat bidragit med kunskap om blodets koagulationsförmåga vid trauma eller kvinnors högre risk för postoperativa komplikationer.
Mer information om kärlkirurgisk forskning och utbildning

Kontaktpersoner för forskning inom Kärlkirurgi

 • Adjungerad professor Rebecka Hultgren
 • Universitetssjuksköterska Olga Nilsson
 • Forskningssjuksköterska Alicia Garcia Lantz

Neurokirurgi  

Vi bedriver forskning som avser att förbättra behandlingen av skador och sjukdomar i centrala nervsystemet, däribland tumörer och missbildningar i hjärna och ryggmärg, traumatiska hjärnskador och epilepsi. Med ambition att ersätta skadad nervvävnad och/eller förlorade hjärnfunktioner pågår multidisciplinär forskning och utveckling av elektronik, biomaterial, stamceller, tillväxtfaktorer med mera, för att skapa nya »reservdelar« för implantation och behandling av neurodegenerativa sjukdomar, stroke och traumatiska hjärnskador – ett fält i snabb utveckling. Här har neurokirurgin en nyckelroll för såväl innovation och metodutveckling inom medicintekniks precisionsmedicin.  

Kontaktpersoner för forskning inom Neurokirurgi

 • Dr. Per Almqvist
 • Dr. Mikael Svensson

Neurologi 

Inom Medicinsk Enhet Neurologi bedrivs omfattande forskning inom olika delar av neurologin: neuroinflammation (multipel skleros, neuroimmonologi), neuromuskulära sjukdomar, rörelsesjukdomar (Parkinson, tremor), stroke (hjärninfarkt, hjärnblödning), motorneuron sjukdomar (amyotrofisk lateral skleros), huvudvärk.  
 
Forskningen är inriktad på att öka kunskapen om underliggande sjukdomsorsaker, riskfaktorer, epidemiologi för olika sjukdomar inom neurologi, nya behandlingar (eg. stamceller vid neuroinflammation, neurofarmakologi vid rörelsesjukdomar, reperfusion och neuroprotektion vid stroke) samt uppföljning av olika behandlingar och effekter av nya behandlingar. 

Kontaktpersoner för forskning inom Neurologi

 • Neuroinflammation - Professor Fredrik Piehl
 • Neuromuskulära sjukdomar - Med. dr. Raymond Press
 • Rörelsesjukdomer - Professor Per Sveningsson
 • Stroke - Docent, Niaz Ahmed
 • Motorneuron sjukdomar - Med. dr. Carolin Ingre
 • Huvudvärk - Med. dr.  Anna Sundholm