MT & IT Drift och Support

MT & IT Drift och Support är ett verksamhetsområde inom den centrala staben Teknik. Verksamhetsområdet leds av Oscar Flyrén.

MT & IT Drift och Support består av enheterna:

 Tillbaka till startsidan för Stab Teknik