MT/IT Drift

MT/IT Drift är ett teknikstöd till verksamheterna där vi hjälper till med IT-drift och underhåll av servrar och system.

Vi skall på ett kostnadseffektivt sätt leverera en säker IT plattform för Karolinska genom att hela tiden ligga i framkant vad gäller innovation, teknik och verksamhetskunskap.

Vi jobbar tätt med verksamheterna och leverantörer vad gäller systemoptimering för bästa leverans till vården.

Vårt mål är att tekniken ska hålla sig i bakgrunden och fungera, så att personalen kan ägna sig åt det dom gör bäst nämligen vård.

Kontaktuppgifter
Enhetschef
Peter Helander
Epost:peter.helander@regionstockholm.se