MT Support Lab & Primärvård

Arbetar med underhåll, kalibreringar och reparationer av majoriteten av utrustningarna på laboratorier och vårdavdelningar.

Exempel på utrustningar är centrifuger, vågar, mikroskop, blodvaggor, slangsvetsar, fotometrar, termometrar, inkubatorer, HPLC, tryckmätare, Openlogger, kylskåp och frysar. Kunskapen om övriga laboratorieinstrument är väldigt god och vi hjälper till med andra instrumenttyper vid behov.

Kontaktuppgifter
Enhetschef
David Bryde
Epost:david.bryde@regionstockholm.se