MT Support Solna

MT Support Solna levererar teknikstöd och medicintekniska servicetjänster för att skapa förutsättningar för en säker och kostnadseffektiv vård på hela Karolinska. Utöver detta levererar vi tjänster för forskningsarbete till KI och KTH.

i supportar regionsövergripande system för intensivvård, läkemedelsautomater, patientmonitorering. Vi har lång erfarenhet av teknisk support och systemintegration avseende patientdatasystem för intensivvård och anestesi. Vår målsättning är att förse sjukhuset med bästa möjliga medicintekniska support för en säker och kostnadseffektiv vård, genom att stödja vid införande av ny medicinteknisk utrustning, medicintekniska informationssystem, integrationer, provuppställningar, samt teknisk expertis vid upphandlingar.

Vi erbjuder

  • Felsökning och avhjälpande åtgärder av medicintekniska utrustningar och system.
  • Vissa förebyggande underhåll och akuta reparationer av medicinteknisk utrustning.
  • Projektstöd vid införande av ny medicinteknisk utrustning, medicintekniska informationssystem, integrationer och provuppställningar.
  • Upphandlingsstöd vid upprättande av exempelvis kravspecifikationer.
  • Föreläsningar och praktiska utbildningar för studenter och vårdpersonal.
  • Råd och stöd kring hantering av medicintekniska produkter

 

Kontaktuppgifter

Enhetschef
Magnus Andersson
Epost: magnus.lar.andersson@regionstockholm.se