Remissinformation - Allmän Thoraxkirurgi

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Lungonkologiskt centrum, Lungkirurgisk konsultation/Thoraxkonsultation.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Lungonkologiskt centrum B4:09
Lungkirurgisk konsultation/Thoraxkonsultation
Eugeniavägen 11
171 76 Stockholm