Välkommen till Thoraxkirurgi

Medicinsk enhet för Thoraxkirurgi bedriver högspecialiserad thoraxkirurgisk vård för vuxna samt omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet.

Vår verksamhet

Verksamheten är förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och är en av Sveriges största thoraxkirurgiska verksamheter. Här utförs alla typer av operationer på hjärta och lungor. Uppdraget innefattar akut och planerad kirurgisk behandling av patienter med bland annat hjärtinfarkt, kärlkramp, sjukdom på hjärtklaffarna, vidgning av kroppspulsådern och lungcancer.

Vid enheten utförs operationer i bröstkorgen vilket innefattar hjärta, kroppspulsåder och lungor. Enheten samarbetar med kardiologkliniker, lungkliniker och thoraxkliniker regionalt, nationellt och internationellt. Inom regionen är vi ensamutförare av all thoraxkirurgisk vård.

Vi är profilerade inom minimalinvasiv (titthålsteknik) mitralisklaff- och aortaklaffkirurgi, minimalinvasiv lungkirurgi, operation mot kronisk lungembolism, operation av kroppspulsådern, klaffbevarande aortarotskirurgi, operation av hypertrofisk kardiomyopati, kranskärlsoperationer med flera artärgraft samt implantation av mekaniska hjärtpumpar.

Våra patienter behandlas på två vårdavdelningar för hjärtkirurgi respektive lungkirurgi, enhetens egen operationsavdelning, thoraxintensiven samt vår besöksmottagning.

Vid enheten pågår en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Forskningen är fokuserad på medfödda aortaklaffsjukdomar, kirurgiska tekniker och långtidsuppföljning efter hjärt- och lungkirurgi.

Allmän Thoraxkirurgi 

Inom allmän thoraxkirurgi behandlas sjukdomar och tillstånd i lungor, lungsäck, mellangärde, mediastinum (området i brösthålan mellan lungorna) och skelett.

Läs mer här >>

Aortakirurgi

Stora kroppspulsådern, aorta, kan drabbas av sjukdomstillstånd såsom vidgningar, bråck och sprickbildning i kärlväggen.

Läs mer här >>

Mitraliskirurgi

Mitraliskirurgi är ingrepp som behandlar sjukdomstillstånd i mitralisklaffen, vilken är placerad mellan vänster förmak och kammare.

Läs mer här >>

Mekaniskt assisterad cirkulation

Mekaniskt assisterad cirkulation är ett samlingsbegrepp för mekaniska hjärtpumpar som stödjer hjärtat hos patienter där hjärtfunktionen är tillfälligt eller permanent nedsatt.

Läs mer här >>

Kirurgi vid kronisk lungembolism

Lungemboli innebär en proppbildning i lungans blodkärl. Denna proppbildning är vanligtvis akut och övergående.

Läs mer här >>

Kranskärlskirurgi

Kranskärlen är de kärl som löper på hjärtats utsida och förser hjärtmuskulaturen med syrerikt blod.

Läs mer här >>

Fakta

  • Enheten utför årligen över 1000 hjärtoperationer och 500 allmänna thoraxkirurgiska operationer (huvudsakligen lungcancerkirurgi).
  • Sveriges lägsta dödlighet vid hjärtoperation (2020).
  • Väntetid för hjärtkirurgi 22 dagar och lungkirurgi 21 dagar (median)
  • Minimalinvasiv kirurgi möjliggör snabbare återhämtning och kortare vårdtid
  • Lungkirurgi utförs till över 90 % med titthålsteknik
  • Mitralklaffoperationer utförs till 80 % med minimalinvasiv teknik vid isolerat klaffingrepp.
  • Ett av nordens största centra för mekanisk assisterad cirkulation

Kontaktinformation

Namn: Peter Svenarud
Titel: Verksamhetschef
E-post: peter.svenarud@regionstockholm.se

Namn: Linda Willenfeldt
Titel: Chefsassistent
E-post: linda.willenfeldt@regionstockholm.se

Skicka remiss

Solna Hjärtkirurgi

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare till Mottagning Hjärta och Kärl Solna, Thoraxkirurgiska konsultation.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Thoraxkirurgi
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm

Solna Lungkirurgi

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare till Mottagning Lungonkologiskt centrum, Lungkirurgisk konsultation/Thoraxkonsultation.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Lungonkologiskt centrum B4:09
Lungkirurgisk konsultation/Thoraxkonsultation
Eugeniavägen 11
171 76 Stockholm