Remissinformation Ryggmärgsskaderehab

För patienter som inte är folkbokförda i Region Stockholm krävs en specialistvårdsremiss från hemregionen för ryggmärgsskaderehabilitering på Karolinska. Mer information om vår verksamhet på Ryggmärgsskaderehab (karolinska.se)

Solna - ryggmärgsskaderehabilitering

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till: S Neuro 5 Avd

eller per post: 
@Ansvarig läkare / PFA - Neuro 5
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Telefon/Fax till avdelning Neuro 5
Telefon 08-123 72708
Fax 08-123 758 39 (ta kontakt med avdelningen om fax skickas)

Solna - spasticitetutredning

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till: Mottagning Neuro Solna

eller per post: 
Mottagning Neuro, QD62
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Karolinska vägen 37A
171 76 Stockholm