Remissinformation Ryggmärgsskaderehab

För patienter som inte är folkbokförda i Region Stockholm krävs en specialistvårdsremiss från hemregionen för ryggmärgsskaderehabilitering på Karolinska.

Solna - spasticitetutredning
Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neuro Solna.

Eller per post:
Mottagning Neuro, QD62
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Karolinska vägen 37A
171 76 Stockholm

Solna - ryggmärgsskaderehabilitering
Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Neuro 5 Avd

Eller per post:

@Ansvarig läkare / PFA - Neuro 5
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm