Remissinformation Neuromuskulära sjukdomar

Tid: Ca en gång per månad, alltid på en torsdag kl 15-16. 

Mötet sker i biblioteket på Neurofysiologiska avdelningen Karolinska Huddinge och länkas till Dr. Inger Nennesmos rum på patologen Karolinska Solna.

Demo neurofysremiss faxas eller sänds per post senast två dagar före konferensen till:

dr. Zane Upate (zane-upate@regionstockholm.se)
Neurofysiologen
Karolinska Huddinge
Fax: 08-774 88 56