Remissinformation Neuroinflammation

Tid: Tisdagar alla veckor kl 13.00.
Plats: Röntgenavdelningen - demonstrationsrummet för neurologkliniken, Karolinska Huddinge.

Röntgenremiss skickas elektroniskt till röntgen där det tydligt skall framgå vilken tisdag det gäller och att patienten skall tas upp på Neuroinflammatorisk/MS röntgenrond Huddinge. Välj sektion "Granskning/konferens".

Remitterande läkare bör i möjligaste mån vara med på ronden för att kunna diskutera diagnos och behandlingsstrategi. Är inte ansvarig läkare närvarande diskuteras inte fallet.