Remissinformation Hjärntumör

Akuta ärenden

Akuta ärenden hänvisas till neurokirurgjour, K Solna vxl tel 08-123 715 02. Glöm inte att länka bilder!

Neuroonkologisk terapirond/MDK

Tid: Måndagar och torsdagar 13.30
Plats: Neuroröntgen demorum B4:20a K Solna.

Remiss och bilder skall vara Solna tillhanda senast måndag respektive torsdag kl. 10. Vid frågor till mottagaren ta kontakt med SVF-koordinator Hjärntumör 08-123 756 19.

Sänd elektronisk SVF-remiss primära maligna hjärntumörer till S Neuro mott.

Vid välgrundad misstanke om primär malign hjärntumör skall patienter i region Stockholm-Gotland först ha genomfört DT och/eller MR hjärna med kontrast som länkas till Neuroröntgen, K Solna.

Beställning av DT- och MR-bilder: Beställ länkning av bilderna från den röntgenmottagning som utfört undersökningen, bilderna skall länkas till Neuroröntgen, K Solna. 

Externa remisser postas till:

Remissmottagningen
Neurologmottagningen, QD62
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinskavägen 37 A
171 76 Stockholm

tel 08-123 720 08