Medicinsk enhet Neurologi

Inom Medicinsk enhet Neurologi bedrivs högspecialiserad vård inom stroke, ryggmärgsskaderehab, epilepsi, huvudvärk, hjärntumörer, neurodiagnostik, neuroinflammatoriska sjukdomar, neuromuskulära sjukdomar och rörelsesjukdomar.

Vi ansvarar för hela Stockholms län primärt där vi bedriver högspecialiserad vård inom våra neurologiska patientflöden. Vi utför t ex interventionsbehandling av hjärninfarkt, epilepsikirurgi, avancerad Parkinsonbehandling såsom DBS och pumpbehandlingar, sjukdomsmodifierande behandling vid neuroinflammatoriska tillstånd samt utredning av patienter med komplexa oklara neurologiska tillstånd.

I samarbete med Karolinska Institutet har vi omfattande forsknings- och undervisningsaktivitet med ett flertal mycket framgångsrika forskargrupper och undervisning på flera nivåer.

 

Medicinsk enhet Neurologi bedriver verksamhet inom följande flöden:

Patientflöde Epilepsi
Patientflöde Epilepsi bedrivs epilepsikirurgiska utredningar samt komplexa behandlingar som t ex vagusnervstimulator.

Patientflöde Hjärntumör
Patientflödet Hjärntumör utreder och behandlar vuxna patienter från hela regionen med primära tumörer i hjärnan och ryggmärgen. Den vanligaste diagnosen är malignt gliom. Hit remitteras patienter via de andra akutsjukhusen för handläggning, oftast handläggs patienterna via multidisciplinära konferenser (MDK) där våra specialister (neurolog, neurokirurg, onkolog, patolog samt neuroradiolog) och kontaktsjuksköterska inom flödet deltar.

Patientflöde Huvudvärk
Patientflöde Huvudvärk bedriver vård för patienter med t ex migrän, trigeminoautonomacefalgier, vaskulär huvudvärk och spänningshuvudvärk, men även kraniella neuralgier och huvudvärk p g a ingrepp, t ex postpunktionell huvudvärk. Verksamheten inkluderar olika typer av komplex huvudvärksbehandling.

Patientflöde Neurodiagnostik
Patientflöde Neurodiagnostik bedriver både akuta och elektiva utredningar av patienter med neurologiska symptom.Patientflöde Rörelsesjukdomar bedriver vård för patienter med Parkinsons sjukdom, parkinsonism, Huntingtons sjukdom, dystoni och tremor. Verksamheten inkluderar olika avancerade behandlingar, så som DBS-behandling och pumpbehandlingar för Parkinsons sjukdom.

Patientflöde Neuroinflammatoriska sjukdomar
Patientflöde Neuroinflammatoriska sjukdomar bedriver vård för patienter med multipel skleros, neuromyelitis optica, autoimmuna encefaliter, myastenia gravis och narkolepsi. Verksamheten inkluderar olika immunomodulerande behandlingar varav en del ges i dagvård.

Patientflöde Neuromuskulära sjukdomar
Patientflöde Neuromuskulära sjukdomar bedriver vård bl a för patienter med myopatier, motorneuronsjukdomar, perifera nervskador, jonkanalsjukdomar, mitokondriella och metabola sjukdomar samt ataxier.

Patientflöde Ryggmärgsskaderehab
Patientflöde Ryggmärgsskaderehab ansvarar för vårdkedjan för ryggmärgsskadade i Stockholm, där rehabiliteringen påbörjas på Karolinska universitetssjukhuset och fortsätter sedan hos våra samarbetspartners. Vi utreder och behandlar patienter med svår spasticitet som kan erhålla symtomlindring med hjälp av intratekal läkemedelsbehandling.

Patientflöde Rörelsesjukdomar
Patientflöde Röröelsesjukdomar bedriver vård för patienter med Parkinsons sjukdom, parkinsonism, Huntingtons sjukdom, dystoni och tremor. Verksamheten inkluderar olika avancerade behandlingar, så som DBS-behandling och pumpbehandlingar för Parkinsons sjukdom.

Patientflöde Stroke
Patientflödet Stroke omfattar patienter med ischemisk stroke, TIA och hjärnblödning. Numera finns det flera behandlingar som kan ges i det akuta skedet efter ett strokeinsjuknande; trombolys och trombektomi och vi vårdar och övervakar dem i anslutning till dessa eventuella behandlingar. Vi har forskningsverksamhet starkt knuten till vår kliniska verksamhet och vi brinner för att utveckla vården för bästa utfall för varje enskild drabbad patient.