Medicinsk enhet Neurologi

Inom Medicinsk enhet Neurologi bedrivs högspecialiserad vård inom stroke, ryggmärgsskaderehab, epilepsi, huvudvärk, hjärntumörer, neurodiagnostik, neuroinflammatoriska sjukdomar, neuromuskulära sjukdomar och rörelsesjukdomar.

Vi ansvarar för hela Stockholms län primärt där vi bedriver högspecialiserad vård inom våra neurologiska patientflöden. Vi utför t ex interventionsbehandling av hjärninfarkt, epilepsikirurgi, avancerad Parkinsonbehandling såsom DBS och pumpbehandlingar, sjukdomsmodifierande behandling vid neuroinflammatoriska tillstånd samt utredning av patienter med komplexa oklara neurologiska tillstånd.

Riktlinje för överföring och återtag av patient med högspecialiserat neurologiskt behov till och från Karolinska

Slutenvårdsuppdrag Neuropatienter

I samarbete med Karolinska Institutet har vi omfattande forsknings- och undervisningsaktivitet med ett flertal mycket framgångsrika forskargrupper och undervisning på flera nivåer.

Medicinsk enhet Neurologi bedriver verksamhet inom följande flöden:

Är du patient eller närstående?

Skicka remiss

Akuta frågor hänvisas till neurologbakjouren dagtid och neurologjouren kvällar och nätter på respektive site, båda nås via växeln. Telefonnummer finns allra längst ner på denna webbsida.

Strokejour telefonnummer:
Huddinge 08-123 831 90
Solna 08-123 761 00

Remiss i journalsystemet Take Care riktas till:
Huddinge: Neurologi > Neurologisk konsultation > H Neuro mottagning
Solna: Neurologi > Neurologisk konsultation > S Neuro Mott

Pappersremiss sänds till:
Neurologmottagningen Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset
Hälsovägen, Huddinge
R52 Mottagning Neuro
141 86 Stockholm

eller

Neurologmottagningen Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska vägen 37A, Solna
QD62 Mottagning Neuro
171 76 Stockholm

Inom temat fördelar vi remisser mellan de olika patientflödena och våra mottagningar.

Vi har sedan länge ett större remissinflöde än vi har resurser att ta emot patienter. Betänk att det också finns möjlighet att tillskriva andra neurologspecialister utanför Karolinska Universitetssjukhuset och att många vanliga neurologiska tillstånd kan handläggas inom primärvården med stöd av exempelvis www.viss.nu - avsnittet om nervsystemet och smärta. 

Kontaktinformation

Konstantinos Kostulas
Verksamhetschef
E-post: konstantinos.kostulas@regionstockholm.se

Verksamhetschefsassistent
Maria Feredman
Tel: Tel: +46 (0)8-123 719 81
maria.fredman@regionstockholm.se