Remissinformation Strålknivssektionen

Information till remittent
Patienter från Stockholm och Gotland kan remitteras elektroniskt i TakeCare till neurokirurgiska mottagningen för ställningstagande till strålknivsbehandling.

Remittenter från andra regioner kan faxa eller skicka fysisk remiss jämte betalningsförbindelse/specialistvårdsremiss till neurokirurgisk mottagning. Våra remisser kommer huvudsakligen från neurokirurgiska, onkologiska och neurologiska verksamheter för såväl vuxna som barn från hela landet.

För en adekvat bedömning behöver remissen innehålla relevanta kliniska uppgifter såsom aktuellt allmänt och neurologiskt status, genomgångna och pågående behandlingar särskilt genomgångna strålningar samt i förekommande fall kopia på PAD-utlåtande.

Ett aktuellt radiologiskt bildmaterial behöver vara överfört till Medicinsk Enhet Neuroradiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. För maligna tillstånd ska bildmaterialet ej vara äldre än tre veckor vid remittering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solna
Remiss skickas elektroniskt i TakeCare till:
S Mottagning Neurokirurgi

Eller per post:
Remisskoordinator
Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagning Neurokirurgi, B8:11
Eugeniavägen 3
171 76 STOCKHOLM

Eller per fax till:
08-123 756 20