Remissinformation Hydrocefalus

Remiss för utredning av iNPH samt IIH skickas till ME Neurologi Solna alt Huddinge

Remiss ang neurokirurgiska frågor avseende flödets patienter skickas till Flödet för Hydrocefalus, ME Neurokirurgi. (För ytterligare information om remissinnehåll vg se viss.nu)

Solna
Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning ME Neurokirurgi Solna.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning ME Neurokirurgi
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm