Medicinsk enhet Neurokirurgi

Medicinsk enhet Neurokirurgi är en högspecialiserad regionsenhet för neurologisk kirurgi, det vill säga kirurgi i hjärna och ryggmärg inklusive gammaknivskirurgi.

Karolinska Universitetssjukhusets neurokirurgiska verksamhet är internationellt välkänd och landets största neurokirurgiska enhet. Upptagningsområdet är hela Stockholms län samt Gotlands län vilket omfattar ca 2,2 miljoner invånare. Även patienter från andra län behandlas efter specialistvårdsremiss och patienter från utlandet tas emot efter överenskommelse med Stockholm Care.

Medicinsk enhet Neurokirurgi bedriver verksamhet inom följande flöden:

Patientflöde Aneurysm
Patientflödet Aneurysm innefattar patienter med olika typer av kärlsjukdomar i hjärnan som kan orsaka hjärnblödning och epilepsi. Åtgärder av dessa sker med mikrokirurgi , endovaskulär intervention och strålkirurgi efter multidiciplinär bedömning. Vi har ett nära samarbete med neuroradiologi, neuroanestesiologi och neurologi vad gäller utredning, invasiv behandling, omvårdnad och forskning. En stor del av patienterna inkommer akut 24/7 och flödet har en vaskulärjour och en delad interventionssjour med strokeflödet inom Tema Neuro.

Patientflöde Cerebral tumörkirurgi

Inom patientflödet utreds och behandlas vuxna patienter från hela regionen med primära tumörer i hjärnan och ryggmärgen. De vanligaste benigna hjärntumörerna är meningeom och schwannom/neurinom som utreds och behandlas inom patientflödet. I flödet ingår även gammaknivsenheten dit patienter från hela landet remitteras.


Patientflöde Likvorcirkulationsrubbningar

Patientflöde Likvorcirkulationsrubbningar bedriver vård för patienter med t ex hydrocefalus och myelomeningocele.I flödet för likvorcirkulationsrubbningar ingår patienter med problem i produktion, resorption och/eller cirkulation av cerebrospinalvätska dvs likvor som omger hjärnan och ryggmärgen. I flödet för likvorcirkulationsstörningar ingår patienter med diagnosen normaltryckshydrocephalus (vanligaste orsaken till hydrocephalus hos vuxna), obstruktiv hydrocephalus (förträngning i likvorvägarna), intrakraniella cystor (oftast medfödda där de flesta varken behövs följas upp eller opereras), myelomeningocele med hydrocephalus och idiopatisk intrakraniell hypertension (ett tillstånd med förhöjt tryck i hjärnan utan tecken till tumör eller infektion).

Patientflöde Skallskada
Patientflöde Skallskada innefattar patienter med akuta traumatiska hjärnskador. Neurokirurgiska operationer syftar till att utrymma blödningar i hjärnan samt att anlägga övervakningsutrustning till hjärnvävnaden. Patienterna övervakas på neurointensivvårdsavdelning (NIVA), konventionell IVA, intermediärvårdsavdelning eller vanlig vårdavdelning, baserat på svårighetsgraden av skadan.

Patientflöde Spinal kirurgi
Det spinala patientflödet ansvarar för patienter som är i behov av neurokirurgiska ingrepp i halskotpelaren och även viss neurokirurgi i resterande delen av ryggmärgskanalen. Vi bedriver både elektiv och akut verksamhet.

Skicka remiss

Solna

Elektroniskt i TakeCare till: S Mottagning Neurokirurgi

Per post till:

Remisskoordinator
Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagning Neurokirurgi, B8:11
Eugeniavägen 3
171 76 STOCKHOLM

Är du patient eller närstående?